Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Damningen ska minskas ytterligare

Ett förstärkt hållbarhetsfokus,det är ett viktigt fokus för LKAB. Och miljömålen är ett prioriterat område.

Ett förstärkt hållbarhetsfokus,det är ett viktigt fokus för LKAB. Och miljömålen är ett prioriterat område:
– 2008 till 2012 minskade vi damningen från verksamheten med tio procent, nu ska vi ner ytterligare tio, säger Malin Brännvall, sektionschef för hållbarhetsfrågor på LKAB.

Hållbarhet, det är ett framtida fokus för alla större företag och organisationer.LKAB är inget undantag. En ny hållbarhetsstrategi har arbetats fram och arbetet ska nu ske brett via ett stort antal projekt, både nya och gamla, som samordnas.

– Vårt hållbarhetsarbete täcker in flera områden, vår målsättning är att bidra till attraktiva samhällen och en förbättrad miljö, berättar Malin Brännvall, sektionschef för hållbarhet på LKAB. Andra utmaningar är att ha bra kontroll på etik- och korruptionsfrågor och att utveckla en än mer resurseffektiv produktion med energimål. Och hur LKAB långsiktigt ska använda malmresurserna och prospektera för att tillföra en ny malmbas.

– Arbetet har handlat om att sammanställa de arbeten som redan pågår och samla och komplettera material. Styra ihop det arbete som redan pågår, berättar Brännvall.

Ni ska minska damningen till omgivande samhällen, vad innebär det konkret?

– Att vi ska minska årsmedelvärdet för nedfallande stoft med tio procent. Vi vet att våra närboende störs av damningen och vi har lyckats minska med tio procent under 2006 till 2012, nu vill vi ta ner det ytterligare tio procent.

– Här är det många delar av företaget som berörs, damningskällorna är väldigt spridda. Problemet finns på alla våra verksamhetsorter. Det dammar från vägar, från rökgaser och från upplagsverksamhet. Vi har nu kartlagt källorna och arbetsgrupper är tillsatta för att vidta åtgärder.

Vad kommer ni att göra för att få bukt med damningen?

– Kortsiktigt kan det handla om att vattna vägar, eller att asfaltera. Långsiktigt kan vi komma att flytta verksamheter och bygga in lager. Vi måste jobba brett med åtgärderna.

– Men vi ska samtidigt veta att luftkvaliteten på våra verksamhetsorter i dag är mycket bättre än i storstäderna, det vi får klagomål om är nedsmutsande damning. Smuts på altanen. Vi har valt de här målen själva, det är inga krav som vi nu fått från någon kontrollinstans.