Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Bristande medieuppgifter om stoftpartiklar

Luftkvaliteten i Malmfälten bättre än i storstäder.

Pressmeddelande:

Ett antal medier har utfört en granskning av stoftutsläpp i Sverige. Där pekas LKAB ut som den värsta industrin.

– Reportrarna har blandat äpplen och päron, de har tagit siffrorna för allt stoft och redovisat det som hälsofarliga PM10-partiklar. I själva verket är PM10 en  mindre del, och luftkvaliteten på gruvorterna är långt bättre än i storstäderna, säger Anders Lundkvist, miljöchef på LKAB.

 

I reportaget om skadliga partiklar undviker journalisterna att visa vilka halter av hälsofarligt stoft som faktiskt finns i luften man andas på gruvorterna. Om de hade gjort det hade deras nyhetsvinkel spruckit, för mätningarna visar att luften i Malmfälten är bättre än exempelvis i landets storstäder.

 

– Miljökvalitetsnormen över året är 40 milligram PM10-partiklar per kubikmeter luft. I Kiruna och Malmberget, där vi har våra största gruvor, ligger halterna runt 7. Som jämförelse kan nämnas att vissa gator i Stockholms innerstad ligger omkring 30. Den här typen av medierapportering vrider miljödebatten fel och skapar oro i onödan, säger Anders Lundkvist.

 

Det stoft som LKAB släpper ut består huvudsakligen av i jämförelse stora och tunga partiklar av järnmalm som väger mycket och därför ger utslag i utsläppsstatistiken när man jämför antal kilo eller ton. Det säger dock inget om antalet partiklar, eller andel hälsoskadliga partiklar, där halten alltså är låg i luften.

 

– Vi vet av erfarenhet att andelen hälsofarliga partiklar är mycket låg i våra stoftutsläpp, och det bekräftas av luftkvalitetsmätningar som vi regelbundet gör i samhällena på våra verksamhetsorter. Man kan enkelt förklara det som att stoftet från vår verksamhet är stort och tungt och därför landar nära våra områden. Den typen av stoft är inte farligt att inandas, för det fastnar inte i lungorna. De totala stoftutsläppen från LKAB i Kiruna har halverats åren 2008-2012, trots ökad produktion. Vi bedriver ett omfattande egenkontrollsprogram och meddelar löpande myndigheterna om mätresultaten, så det bör vara känt att hälsofarliga partiklar inte är ett problem på våra verksamhetsorter, säger Anders Lundkvist.

 

Men LKAB nöjer sig dock inte med att luftkvaliteten redan är god, utan arbetar för att fortsätta minska stoftutsläppen från verksamheten. Ett exempel är de rökgasreningsanläggningar som nu byggs på verk i Svappavaara och Malmberget till en kostnad av 1,5 miljarder kronor. Andra verk i Kiruna och Malmberget har sedan tidigare liknande reningsanläggningar. Tekniken i de nya och tillkommande anläggningarna uppfyller de högst ställda kraven inom EU.

 

Kontakt:
Anders Lundkvist, miljöchef, +46 70 619 2125
Anders Lindberg, tf kommunikationsdirektör, +46 72 717 8355