Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Brev om säkerhet till entreprenörer och LKAB-anställda

Säkerheten Först för alla inom LKAB

"En serie olyckshändelser som är onödiga, tragiska och helt oacceptabla"

 

Nu skriver division Mining brev till alla entreprenörer om det gemensamma ansvaret för Säkerheten Först. Brevet är  även riktat till alla som arbetar inom LKAB:s industriområden.

- Brister som uppstår på grund av att berörd personal, intern eller extern, inte tar sitt ansvar, leder till ett kraftfullt agerande från LKAB, skriver Mattias Hedlund, Mining, programchef för Säkerheten Först.

 

Det här är brevet i sin helhet:

 På förmiddagen den 10 september skadades en person mycket allvarligt och ådrog sig skador som kan komma att påverka hans fortsatta liv. Orsaken är fortfarande oklar och händelsen är nu under utredning.

Tyvärr är detta en av ett antal allvarligare händelser som under senare tid drabbat externa medarbetare inom LKAB:s verksamhet. Sådana händelser är onödiga, tragiska och helt oacceptabla.

 Ett olycksförebyggande arbete börjar alltid med noggrann försiktighet och eftertanke innan ett arbetsmoment utförs. Ingen person inom LKAB:s verksamheter ska behöva känna att de utsätter sig själva eller kolleger för en farlig situation i sitt arbete, vare sig det gäller externa medarbetare eller LKAB:s personal.

 För att vi ska lyckas nå en olycksfri tillvaro krävs ett väl fungerade samarbete mellan båda parter. Grunden för detta samarbete är att LKAB:s kontaktpersoner och extern arbetsledning för en löpande diskussion gällande arbetsmiljöfrågor ända från planering till avslut.

 LKAB:s personal skall bedriva ett säkert samordningsarbete genom att påtala de risker som finns i våra anläggningar och arbeta för att hantera inrapporterade risker i LKAB:s verksamhet på bästa möjliga sätt, samt att återkoppla de åtgärder som vidtas.

 Våra entreprenörer ska ta lika allvarligt på arbetsmiljöfrågor som LKAB gör. Vi förväntar oss att riskerna i arbetet är bedömda och kommunicerade till era medarbetare, att identifierade risker åtgärdas, samt att all personal som kommer in på området har rätt kompetens  och full tillgång till rätt utrustning samt säkerställer att föreskriven skyddsutrustning används.

 Dessa är de enkla grunderna som i många fall utgör skillnaden mellan att arbeta säkert och att arbeta på fel sätt. Brister som uppstår på grund av att berörd personal, intern eller extern, inte tar sitt ansvar, leder till ett kraftfullt agerande från LKAB.  

 Nu måste vi ta gemensamt ansvar för att se till att denna händelse, eller andra allvarliga händelser, aldrig mer upprepas!

 Detta utskick kommuniceras såväl internt som till externa företag.

 

Med vänlig hälsning,

 Mattias Hedlund

Programchef, Säkerheten Först

Mining Division