Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Bokslutskommuniké 2013: Fortsatt hög efterfrågan men lägre leveransvolym

LKAB:s bokslutskommuniké 2013 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2013 presenterades fredagen den 14 februari.

LKAB:s bokslutskommuniké 2013 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2013 presenterades fredagen den 14 februari.

 - Jag vill rikta stor tacksamhet till LKAB:s personal som med engagemang lyckades vända utvecklingen under året. Det förebyggande underhållsarbetet kommer under 2014 ha fortsatt starkt fokus för att stabilisera tillgängligheten på hög nivå i  produktionen. Detta är nyckeln för att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft, säger Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef.

JANUARI - DECEMBER 2013

• Nettomsättningen blev 23 656 (26 971) mkr.
• Rörelseresultatet blev 7 639 (10 589) mkr.
• Resultat före skatt blev 7 768 (10 977) mkr.
• Periodens resultat uppgick till 6 032 (8 753) mkr.
• Operativt kassaflöde uppgick till 2 434 (5 470) mkr.
• Totala leveranser av järnmalm uppgick till 25,5 (26,3) mt.

 Läs delårsrapporten här

Presskonferensen för bokslutskommuniké 2013 sänds 14 februari kl 09:15-10:00 på www.lkab.com/presskonferens