Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Bättre värme och kyla tack vare LKAB Wassaras borrteknik

Det nybyggda 11 000 kvadratmeter stora kommunhuset i Lund värms och kyls med geoenergi som hämtas ur 40 stycken 170 meter djupa borrhål. Borrhålen har tagits fram med hjälp av dotterbolaget LKAB Wassaras vattendrivna borrteknik.

Det nybyggda 11 000 kvadratmeter stora kommunhuset i Lund värms och kyls med geoenergi som hämtas ur 40 stycken 170 meter djupa borrhål. Borrhålen har tagits fram med hjälp av dotterbolaget LKAB Wassaras vattendrivna borrteknik.

​– Vår teknik har ett antal fördelar i den här typen av borrning samtidigt som kostnadseffektiva lösningar för att spara energi är högintressanta just nu, säger Stefan Swartling, vd på LKAB Wassara.
Det råder stort fokus inom EU på energibesparingar i befintliga fastigheter, där bland andra Sveriges regering kommer att stötta energieffektiviseringar i något som kallas för miljonprogrammet.
​– En av de tekniker som kommer att användas i den lösningen är termiska energilager. Det enklaste sättet att skapa dessa är att borra där fastigheterna står, mitt inne i städerna i hela Europa, säger Stefan Swartling.

Under 2013 genomfördes ett komplicerat borrningsprojekt i Lund när det nya kommunhuset Kristallen skulle färdigställas. Att närliggande byggnader i Lunds centrum kunde ta skada om berget utsattes för tryck, var en påtaglig risk. Tack vare LKAB Wassaras vattendrivna DTH-hammare gick borrningen genom formationens olika lager problemfritt.

Kommunhuset värms och kyls med hjälp av geoenergi som hämtas ur 40 stycken borrhål. Värmepumpen levererar hela värmeenergi-behovet till den 11 000 kvadratmeter stora byggnaden och varken värmepannor eller fjärrvärme behövs. Sammanlagt tillför systemet 0,5 megawatt värmeeffekt och 1 megawatt kyleffekt.
​– Geologiska undersökningar visade att formationen bestod av båda hårda och lösa lager. De 170 meter djupa borrhålen behövde kompletteras med foderrör i de översta 80 meterna. Dessutom var det omöjligt att borra med konventionell utrustning. Vår teknik har stora fördelar i “cityborrning” då den är miljövänlig och mycket skonsam i känsliga miljöer, säger Stefan Swartling.

LKAB Wassaras vattendrivna och välbeprövade  DTH-hammare kan därför få en stor betydelse för att kostnadseffektivt spara energi  för uppvärmning och kylning av lokaler och bostäder.
​– Detta rimmar väl med ambitiösa mål inom till exempel EU som har målsättningen  att uppnå 20 procent förnybar  energi till år 2020. Energilager i städer som borras utan större miljöpåverkan passar väl in som en del i den målsättningen. Det har LKAB Wassara visat i ett antal projekt under åren, säger Stefan Swartling.


LKAB Wassaras borrigg intill närbelägna lägenhetshus.