Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
LKAB och Norut Narvik ingår samarbetsavtal. Samarbetet kan på sikt ge Narvik betydande tillväxt och nya arbetsplatser.

LKAB och Norut Narvik ingår samarbetsavtal. Samarbetet kan på sikt ge Narvik betydande tillväxt och nya arbetsplatser.

Det historiska dokumentet undertecknades nyligen av både LKAB och Norut Narvik. Undertecknandet skedde i Kiruna. Både LKAB och Norut Narvik har stora förhoppningar om samarbetet som redan har påbörjats.

– Detta är en viktig händelse för flera aktörer. Avtalet med LKAB kommer att stärka den tekniska forskningsmiljö som redan finns i Narvik, och på sikt även ge värdefull kunskap och kompetens, dels för oss som forskningsinstitut, dels för LKAB som svensk industrikoncern och inte minst som tillväxtfaktor för Narviks stad, säger Norut Narviks forskningschef Terje Nordvåg till Fremover.

– LKAB är en stor industriell drivkraft i regionen och tillsammans kan vi skapa nya möjligheter inom processteknik och infrastruktur. Samarbetet med LKAB har varit positivt från första dagen. Med det här avtalet vill de nå fram till en situation som dels gynnar dem som företag och samtidigt gynnar Narvik som stad och Nordnorge som region, säger Terje Nordvåg.

LKAB arbetar samtidigt oavbrutet med förbättringar och man söker efter nya kunskaper över hela jordklotet.

I avtalet står det bland annat att LKAB och Norut Narvik ska samarbeta inom områden som bidrar positivt till företagens verksamhet, eller som kan skapa nya värden i de nordliga regionerna där Norrbotten i Sverige och Ofoten i Norge ingår. Förutom planerna om ett järnvägstekniskt centrum har flera andra projekt startats där LKAB och Norut samarbetar – till exempel frost i pellets-projektet plus de två doktorsgradsprojekten där man arbetar med att ta fram goda förhållanden om en gasledning till Ofotenregionen.

En viktig del av detta är projektet/studien ”Gassbehov og ilandføring ved grenrør til Ofoten og Nord-Sverige” (Gasbehov och gasledning till Ofoten och Nordsverige) där Norut och LKAB ser på möjligheterna att transportera naturgas via rörledning från den nordnorska kontinentalsockeln över Ofoten till norra Sverige i industriell skala.

TEXT: FREMOVER/OLE PETTER BARØ HØGSET

Kontaktperson på LKAB:

Jan Lundgren, tel: 070- 296 48 63Norut Narvik med i Prisma

 

Den 1 januari 2012 blev Norut en del av Prisma, ett högteknologiskt svenskt forskningscenter där fokus ligger på utveckling av ny teknik och nya processer för stålindustrin.

 

Norut Narvik och LKAB är två av totalt 15 tunga samarbetspartners i Prisma. Samarbetet ger Norut Narvik en unik strategisk position inom den norska och nordnorska kompetensmiljön. Centret ligger i Luleå och där finns forskare från institutioner, industrier och universitet. Centret etablerades 2006 och man har en vision om att bli en internationellt erkänd forskningspartner inom området integrerade uppgifter inom metallurgisk industri. Idag har centret totalt nio heltidsanställda forskare som arbetar inom ramarna för programmet. Dessutom tillkommer en rad deltidsanställda forskare från industrin plus studenter från tre olika universitet i Norden.

 

Extrema Ofotbanan

 

Norut Narvik leder arbetet med att använda Ofotbanans utmärkta läge för upprättande av ett forskningsbaserat järnvägstekniskt centrum som på sikt kan få 15–20 anställda.

 

Jernbaneverket, LKAB, Nordland fylkeskommune och Teknologimiljøet i Narvik är viktiga samarbetspartners. De bidrar även med finansiering av pilotprojektet Pre-JeTS vars målsättning är att upprätta ett järnvägstekniskt centrum i Narvik.

Målet är att skapa ett järnvägstekniskt kompetenscentrum på internationellt hög nivå i Narvik. Planen är dels att använda Ofotbanan som testanläggning för nya material och nya tekniska lösningar, samt att skapa en forsknings- och utvecklingsmiljö och en internationell mötesplats för innovation inom det här yrkesområdet. Det järnvägstekniska centret ska efter hand anställa 15–20 personer. Den allmänna uppfattningen är dessutom att centret kommer att bana väg för nya industrialiseringar och ny kommersiell verksamhet. Ett järnvägstekniskt centrum i Narvik kommer dessutom att ha ett utökat samarbete med Järnvägstekniskt Centrum i Luleå. Enligt projektets tidplan ska centret upprättas i början av 2013 och därefter byggas upp gradvis. Från 2015 förväntas centret ha en budget på cirka 20 miljoner kronor per år.

 

Malm, mineraler och gas

 

Norut Narvik genomför just nu två tunga forskningsprojekt som går ut på att studera gasbaserad processbearbetning av malm och mineraler. LKAB deltar aktivt i projekten och bidrar med finansiering. Projekten omfattar även två doktorsgradsstipendiater.

 

Metallurgen Reza Beheshti från Iran och processingenjören Chen Chen från Kina arbetar med var sitt doktorsgradsprojekt vid Norut Narvik. Den förstnämnde arbetar med direktreduktion till järnsvamp med hjälp av naturgas, så kallad DRI (Direct Reduced Iron). Projektet inriktar sig på processer som förekommer vid förädling av LKAB:s järnmalmspellets. Ett viktigt moment i arbetet är att studera processbearbetningsmetoder som innebär reducerade CO2-utsläpp. Examinerande universitet är KTH/NTNU.

Chen Chen forskar om processintegrering genom sammanställande av olika industriprocesser. Fokus ligger på processer där man använder lokala och regionala resurser. Det omfattande arbetet går bland annat ut på att undersöka och specificera de industrier som man kan föreställa sig i Ofoten-regionen och Nordnorge vid tillgång på stora mängder naturgas. Disputationen genomförs vid universitetet i Tromsø.

 

Lösning på problemen med frostbildning i pellets

 

LKAB mellanlagrar en del av malmen utomhus vid anläggningarna i Kiruna och Svappavaara. Här utsätts malmen för väder och vind. Vintertid fryser malmen och dess temperatur sjunker under -25 grader Celsius. I dessa fall kan stora frusna pelletsklumpar bildas, ibland kan hela skikt av frusen pelletsmassa uppstå. Frost i pellets kan innebära stora problem för logistiklinjen från Kiruna till Narvik, som i stort består av följande steg: lastning av pellets på järnvägsvagnar, tågtransport till Narvik, lossning i LKAB:s siloanläggning, tappning från silo och slutligen lastning på fartyg. Detta är något som Norut Narvik kommer att titta närmare på. Arbetet ska leda fram till en arbetsbeskrivning för hantering av frusna järnpellets så att LKAB undviker onödiga driftsstopp och förlorade intäkter.