Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Under vecka 11 inleds avvecklingen av gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran.

Maria-Therése Edlert, projektledare vid samhällsomvandlingen på LKAB.

Avveckling av Ullspiran

Måndagen den 9 mars inleddes avvecklingen av gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran. Det är de första fastigheterna som avvecklas i den långsiktiga samhällsomvandlingsprocessen som Kiruna kommun står inför.

Avvecklingen innebär en ökad aktivitet på området och en begränsad framkomlighet i trafiken. En stor del av inredningen, vitvaror, fönster, dörrar med mera kommer att finnas till försäljning. Avvecklingsarbetet beräknas slutföras under hösten 2015.

– LKAB strävar efter att driva utvecklingen framåt så varsamt och hållbart som möjligt. Hela 96 procent av allt rivningsmaterial kommer att återanvändas och arbetet koncentreras till avvecklingsområdet, säger Maria-Theresé Edlert, projektledare på LKAB.

Parallellt med avvecklingen sker anläggning av ett parkområde, en så kallad Gruvstadspark. Parken fungerar som en mjuk buffertzon mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter avslutad avveckling.
Området Ullspiran ingår i det som omfattar Gruvstadspark 1. Eftersom det dröjer innan markpåverkan uppträder kommer gatubelysning, vägar, lekpark med mera att lämnas kvar och ingå i parkmiljön.

LKAB:s fortsatta gruvdrift och tillväxt är beroende av att centrala delar av verksamhetsorterna i Kiruna och Malmberget undan för undan flyttas. I samråd med kommunerna och ett stort antal intressenter verkar vi för att det sker med trygghet och framtidstro. Ambitionen är att utveckling ska gå före avveckling. Tillsammans bygger vi dagens och morgondagens attraktiva samhällen där människor vill leva och bo.