Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Avtal klart med BDX för transporter i Mertainen

Pressmeddelande: Ett avtal har upphandlats med BDX för interna transporter i LKAB:s nya gruva Mertainen, som öppnar hösten/vintern 2015. BDX ska ansvara för all transport av malm och sidoberg som hämtas upp från gruvan.

Ett avtal har upphandlats med BDX för interna transporter i LKAB:s nya gruva Mertainen, som öppnar hösten/vintern 2015. BDX ska ansvara för all transport av malm och sidoberg som hämtas upp från gruvan.

Förfrågan gick ut i juni 2013 och upphandlingen är nu slutförd. Kontraktet sträcker sig till och med år 2020. LKAB Berg & Betong sköter själva gruvbrytning, borrning, sprängning och krossar i dagbrottet, medan BDX ska hantera all transport av malm, sidoberg och sovringsavfall samt sköta vägunderhåll, mottagning på tipp och hanteringen vid kross- och sovringsanläggningen.

I avtalet ingår till exempel gruvservice, vägunderhåll och upplagshantering med egen utrustning samt intern transport av malm och sidoberg med LKAB maskinpark. BDX har länge varit en leverantör till LKAB och vi kommer att ha ett nära samarbete i tekniska produktionsfrågor samt i arbetet med säkerhet och miljö.

Den planerade nya gruvan i Mertainen gör det möjligt för LKAB att fortsätta växa och att öka produktionen med 35 procent. Investeringarna i de tre dagbrotts-gruvorna omfattar cirka 10 miljarder kronor. I hela projektet skapas ca 500 nya direkta arbetstillfällen i Svappavaarafältet, som är Europas största järnmalmsprojekt.

För mer information, kontakta:
Tage Lundin, Inköpsdirektör
Tel. +46 980 711 80