Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Årsstämman den 29 april på Luleå Tekniska Universitet lockade närmare tvåhundra åhörare.

Årsstämman den 29 april på Luleå Tekniska Universitet lockade närmare tvåhundra åhörare.

Stämman avlöpte väl och styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Under stämman poängterades vikten av förändringsbenägenhet och flexibilitet i bolaget, både av styrelseordförande Marcus Wallenberg, av vd Lars-Eric Aaro och finansmarknadsminister Peter Norman.

Representanten från ägaren (staten), Anna Magnusson, betonade betydelsen av att ha bra spridning av kunskap och kompetens från såväl gruvindustri, förändringsarbete och näringsliv i styrelsen.

Förslaget på styrelsens sammansättning klubbades och Marcus Wallenberg valdes om som ordförande. Omval blev det också av Hans Biörck, Maija-Liisa Friman, Lars-Åke Helgesson, Sten Jakobsson, Hanna Lagercrantz och Maud Olofsson samt nyval av Lars Pettersson. Arbetsmarknadsrepresentanterna är oförändrade.

Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg beskrev i sitt tal bland annat hur LKAB har påverkats av den pågående europeiska krisen och berättade också om bolagets fortsatta satsningar på hållbarhet och miljö. Wallenberg avslutade med ett tack till alla LKAB:s medarbetare, ledning och vd.

 {ImageGallery}