Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Års- och hållbarhetsredovisning 2011

LKAB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2011 finns nu att läsa här.

LKAB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2011 finns nu att läsa här.

 

 Visste du detta om LKAB?

 

  • 2011 producerades rekordmånga järnmalmsprodukter, 26,1 miljoner ton, varav 22,9 Mt pellets.
  • Leveranserna blev 25,7 Mt, varav 20,9 Mt pellets.
  • Olyckorna med frånvaro minskade med cirka 40 procent jämfört med året innan.
  • LKAB planerar att anställa cirka 1 200 personer fram till 2015.
  • Andelen kvinnor i koncernen ökade till 16,7 procent och andelen kvinnor i ledande befattningar med eller utan underställd personal i moderbolaget till 19,3 procent.
  • LKAB investerar cirka 5-6 miljarder per år i den egna verksamheten under de närmaste åren.
  • Hittills har drygt 2,8 miljarder utbetalats för samhällsomvandlingen.
  • Ytterligare 1,2 miljarder kronor har avsatts för den påverkan som gruvverksamheten har på samhällena i Malmfälten.