Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Antal boende som störs av vibrationer minskar

Ny sifo-undersökning visar på nära en halvering av antalet kirunabor som störs av vibrationer från gruvbrytningen. Samma utveckling sker i Malmberget.

Sifo-undersökning visar:

Antal boende som störs av vibrationer minskar

Ny sifo-undersökning visar på nära en halvering av antalet kirunabor som störs av vibrationer från gruvbrytningen.
Samma utveckling sker i Malmberget.
– Det är glädjande, vi arbetar aktivt med att minska alla former av miljöpåverkan på våra verksamhetsorter, säger Linda Dahlström, miljöchef på LKAB.

En ny undersökning utförd av Sifo visar att de upplevda störningarna i form av vibrationer minskar i både Kiruna och Gällivare. Andelen respondenter som upplever olägenheter i form av vibrationer har i Kiruna minskat från 18 procent till 10 och i Gällivare från 32 procent till 22.
En utveckling som Linda Dahlström, miljöchef på LKAB, gläds åt:
– Vi jobbar hela tiden på att minska vibrationerna, exempelvis med förbättrad sprängteknik och rutiner. Dessutom bryter vi allt djupare i våra underjordsgruvor vilket har en dämpande effekt. Att enkäten nu också visar att de boende störs mindre är mycket positivt, vårt mål är ju att störa så lite som bara är möjligt.

Undersökningen visar också att när det gäller den yttre miljön i Malmfälten så upplever fler att LKAB "gör rätt för sig":
21-22 procent istället för 10-15 förra året. Samtidigt så har andelen som svarar ”Nja, gör inte mer än de måste” minskat från knappt 40 procent till 26-28 procent.

– Själva tycker vi att vi har arbetat med stort fokus på miljöfrågorna under lång tid, men kanske har vi blivit duktigare på att berätta om vad vi gör och peka på de positiva resultaten. Exempelvis har vårt arbete för att minska damningen från verksamheten uppmärksammats på orterna, vi ser att klagomålen minskar i antal på alla orter vilket antagligen är ett resultat av vårt fokuserade arbete. Visst finns det mycket kvar att göra, men det går hela tiden åt rätt håll, säger Linda Dahlström.
Totalt sett så tycker sig allt färre bli störda av LKAB:s verksamhet, i Kiruna upplevde 42 procent 2012 störningar, idag är den siffran nere 27 procent.

Motsvarande siffra för Gällivare har också sjunkit från 30 procent 2012 till dagens 22 procent.

– Det är precis den utveckling vi vill ha. Kraven från samhället på vad som upplevs störande höjs hela tiden, så vi måste ständigt förbättra vår verksamhet. Att det är färre som upplever störningar är ett kvitto på att våra ansträngningar lönar sig, säger Linda Dahlström.