Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Marknadsläget avgör i Svappavaara

Förändringarnas vindar blåser över de nya dagbrottsgruvorna i Svappavaara. En, till stor del, avgörande faktor för fortsatt gruvbrytning är marknadsläget. Trots snålblåsten lyser flitens lampa över gruvorna och produktionen, ja den rullar vidare.

Förändringarnas vindar blåser över de nya dagbrottsgruvorna i Svappavaara. En, till stor del, avgörande faktor för fortsatt gruvbrytning är marknadsläget. Trots snålblåsten lyser flitens lampa över gruvorna och produktionen, ja den rullar vidare.

De nya dagbrottsgruvorna i Svappavaarafältet säkrar framtidens produktion. De ska kompensera delar av rågodsbristen i LKAB:s underjordsgruvor och hjälpa till att säkra leveranserna.  Ja, så löd budskapet när tillstånden stod klara för LKAB:s tre dagbrottsgruvor. Det var innan världsmarknadsläget försämrades och järnmalmspriset sjönk. Idag må förutsättningarna för de tre dagbrottsgruvorna i Svappavaarafältet ha förändrats något. Malmpriset, och hur väl LKAB lyckas med anpassningen av de totala kostnaderna, avgör till stor del hur framtiden blir.   

Cirka 300 meter från väg E10 ligger dagbrottet Mertainen. Där står den nya krossanläggningen. I mitten av april påbörjas varmtester av anläggningen. 
– Därefter kommer vi att krossa malm för flotationsförsök, säger Patrik Kansa, sektionschef för dagbrottsgruvorna hos LKAB Berg & Betong.
Försöken görs i syfte att skapa en bra pellets som går att sälja. Sammanlagt har drygt en miljon ton malm losshållits för detta. Truckar, grävare och hjullastare står färdigmonterade, redo att starta motorerna. Det är ett så gott som färdigt industriområde för gruvverksamhet, med truckverkstad, manskapshus och förråd. Allt finns på plats för att produktionen ska kunna starta. Men en viktig detalj saknas, en produktionsplan för framtiden.
– Förutom flotationsförsöken har vi inte något mer inskrivet i vår produktionsplan för 2016-2017. Allt har lagts i malpåse i väntan på nya besked från ledningen, säger Patrik Kansa. 

Med en planerad produktionstakt om cirka tio miljoner ton årligen, är framtiden nu oviss. Därför kommer LKAB inte heller att rekrytera till Mertainen i nuläget.
– Vi har satsat flera miljarder på anläggningen, och anlagt ett nytt industriområde. Det vore tråkigt om vi inte kan starta upp Mertainen enligt plan. Malmpriset och efterfrågan på malm avgör förstås, det hänger på det, säger Patrik Kansa.
Mertainen dagbrott är, tillsammans med Leveäniemi dagbrott, Europas för närvarande största järnmalmsprojekt. I Leveäniemi pågår idag småskalig produktion.
– Vi losshåller 300 000 ton malm per månad, totalt drygt 3 miljoner ton malm under 2016. Det blir rågods som blandas in i verken i främst Svappavaara men också till viss del i Malmberget, säger Patrik Kansa. 
LKAB:s tillväxtavdelning bygger just nu en ny krossanläggning på industriområdet i Svappavaara. Den ska stå klar den 15 juli, då varmtester kommer att genomföras. Den 15 augusti startar produktionen.
– Då kommer vi att börja köra större truckar i Leveäniemi, som sedan kör rågodset till den nya krossanläggningen, säger Patrik Kansa.  

Rågodsbehovet styr gruvans frammarsch.  
– Till 2017 ökar vi vår produktionsplan för Leveäniemi. Detta förutsatt att planen fastställs. Då kommer vi att behöva ta in mer personal, säger Patrik Kansa.
Samtidigt minskar behovet av personal på Gruvberget. Dagbrottet ser idag ut som en tratt. Ju längre ner LKAB kommer, desto mindre sidoberg finns det att spränga loss. Det blir tillslut enbart malm att plocka ut. Det innebär färre borriggar och färre salvor att skjuta. Personalen kommer istället successivt att flyttas över till Leveäniemi.
– I vår nuvarande gruvdesign har vi ett tillstånd på 160 meter över havet. Det är det djupaste vi kan komma. I maj-juni 2017 är Gruvberget slut, om vi fortsätter att hålla denna takt, säger Patrik Kansa.  
En förstudie pågår om LKAB eventuellt ska bryta djupare än 160 meter över havet. Inget beslut är ännu taget och det kommer att behövas ett nytt tillstånd för att gå djupare än 160 meter.

AppleMark\n
Den nya primärkrossen i Mertainen har levererats från Citic. Här justeras de sista detaljerna innan produktionsstart.