Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

800 miljoner till Malmbanan

Dubbelspår på vissa etapper mellan Kiruna och Riksgränsen

{SlideShow} 

 

-  Detta är första gången man från svenska regeringens sida nämner dubbelspår, det är mycket glädjande. 800 miljoner är mycket pengar, och även om det inte räcker till dubbelspår hela vägen så är det en bra början. Nu hoppas jag på en inbjudan från norska regeringen där de tillkännager att de satsar motsvarande på sin sida av gränsen, alltså Ofotbanan som Malmbanans norska del kallas, säger Lars-Eric Aaro, LKAB:s vd.

Även andra satsningar görs i tillväxtpaketet som presenterades av alliansens ledare på presskonferensen i LKAB:s lokverkstad i Kiruna i dag. Bland annat ska 1,3 miljarder satsas på vägen till Pajala med anledning av den gruva som ska startas där år 2013. Totalt omfattar satsningen på gruvrelaterad infrastruktur 3,5 miljarder kronor för perioden 2013-2017.

Fakta om Malmbanan:
Malmtransporterna på sträckan Luleå-Riksgränsen beräknas öka med över 80 procent mellan 2010 och 2020, varav en större del av ökningen antas inträffa före 2015. Enligt Trafikverket kommer endast 75 procent av efterfrågad trafik kunna framföras på Malmbanan år 2020. Till detta kommer den planerade ökningen av persontrafiken mellan Luleå och Kiruna.

För att åtgärda den kapacitetsbrist som väntas föreslår regeringen ökade resurser för att möjliggöra investeringar i ökad kapacitet på Malmbanan. På den mest belastade sträckan Kiruna–Riksgränsen kan det behövas vissa dubbelspårsetapper. Genom dessa åtgärder kan kapacitetsbehoven för godstrafiken tillgodoses och restiderna på sträckan Kiruna–Luleå kan minskas. Samtidigt beräknas robustheten och punktligheten öka. Totalt investeras drygt 800 miljoner kronor, utöver de åtgärder som redan genomförs.

Läs mer om tillväxtsatsningen från regeringen