Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

5 frågor till Mattia Pellegrini

Enhetschefen för råvaror, metaller, mineral och skogsindustri på Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv, Mattia Pellegrini, besökte LKAB och Kiruna i början av juni.

Enhetschefen för råvaror, metaller, mineral och skogsindustri på Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv, Mattia Pellegrini, besökte LKAB och Kiruna i början av juni.

Efter 24 timmar i Kiruna – vad är ditt intryck?

Det som jag har sett på LKAB är vad vi kallar hållbar gruvbrytning och det imponerar verkligen. Jag tycker LKAB är ett bra exempel på hur EU kan säkra sin råvaruförsörjning som ett alternativ till de stora järnmalmsspelarna på världsmarknaden.

Konkurrenskraft är viktigt för EU men också för LKAB. Vad kan EU göra för att stärka konkurrenskraften inom råvarusektorn?

EU har nu för första gången avsatt riktade resurser för forskning och innovation inom råvarusektorn.  Några av de saker vi arbetar med är att få legala system som stimulerar gruvbrytning. Vi ser behov av att se över tillämpningen av Natura 2000, som varierar inom EU. Vi delar även erfarenheter om ”best practice” och slutligen har vi skapat en plattform där vi samlar experter inom industri, akademi och lagstiftare – det Europeiska Innovationspartnerskapet för råvaror  (EIP) där bland annat LKAB deltar.

År 2008 insåg EU behovet av en samlad plan för råvaruförsörjningen –  och skapade därför råvaruininitiativet. Vad hoppas du ska vara uppnått år 2018?

Jag hoppas att varje medlemsland har antagit en  nationell mineralpolicy. Genom Europeiska Innovationspartnerskapet för råvaror (EIP) hoppas vi få igång 10 pilotanläggningar för att bygga framtidens teknik för gruvor och framtidens teknik för återvinning.

Vilka är de största utmaningarna?

Bilden av industrin. Det finns många organisationer som vill stoppa gruvindustrin, men de glömmer då att vi behöver råvaror till grön teknologi, ny energiteknik och ny digital teknik. EU har också under många år försummat råvarufrågorna. Nu måste man åter bygga kompetens. Slutligen, vi behöver ha mer kunskap om de råvarutillångar och möjligheter som står till buds inom EU.

När blir nästa besök i Kiruna?

Jag ska arbeta för att vi snarast genomför ett EIP-möte i Kiruna.