Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

2012 nytt rekordår för LKAB

26,3 miljoner ton nya rekordet

LKAB levererade 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter under 2012, de högsta leveranserna i modern tid. Det tidigare rekordet från år 2010 slogs med 0,3 miljoner ton.

 – Trots oroliga tider har vi lyckats sälja hela LKAB:s produktion och lite till, säger Markus Petäjäniemi, marknads- och logistikdirektör.

– Vi har också levererat rekordmycket pellets, 22,0 miljoner ton och slog det tidigare rekordet från 2011 med en miljon ton, säger han.

Ökning

Det är främst kunder i Mellanöstern och Asien som efterfrågat mer järnmalm under andra delen av 2012. Europa har varit tudelat. LKAB har noterat både ökningar och minskningar av inköpen.
Drygt 80 procent av LKAB:s försäljning består av nischprodukten järnmalmspellets och största delen går till Europa.

Kvalitet

– LKAB:s järnmalmspellets är kvalitetsprodukter som överlag möter stark efterfrågan. Vi hade kunnat sälja ännu mer om vi haft högre produktionskapacitet, säger Markus Petäjäniemi.

– Efterfrågan var som svagast under sommaren men har sedan september förbättrats väsentligt. Fjärde kvartalet blev också rekord, det högsta i modern tid med drygt 7,5 miljoner ton i leveranser, säger han.

Kapacitet

LKAB står idag för 90 procent av järnmalmsproduktionen i EU, och planerar att öka kapaciteten med 35 procent till år 2015 genom att öppna tre nya dagbrottsgruvor i Svappavaara i Kiruna kommun. Ca två tredjedelar av leveranserna fraktas med tåg till LKAB:s hamn i Narvik för vidare transport med båt ut i världen, medan en tredjedel skeppas via hamnen i Luleå. Miljötillstånd för nya gruvor och en utbyggd kapacitet på järnvägen i både Sverige och Norge är en förutsättning för den planerade produktionsökningen.

 LKAB:s leveranser 2010 – 2011 - 2012

 2010:                                               tusen ton:

Pellets                                          20 790

Fines/Spec =                                  5 172

Totalt =                                          25 962

Bästa Kvartal = Q4                       7 191

 2011:

Pellets =                                         20 998

Fines/Spec =                                   4 703

Totalt =                                          25 701

Bästa Kvartal = Q2                        6 937

 2012:

Pellets =                                         22 009 (rekord i pellets)

Fines/Spec =                                  4 309

Totalt =                                          26 319  (rekord totalt)

Bästa Kvartal = Q4                        7 563  (rekord per kvartal)

LKAB Malmtåg

LKAB slog nytt leveransrekord och pelletsrekord under 2012 trots Europas krisstämningar. Malmtågen och utlastnningen i Narvik och Luleå gick utlastningen för högtryck.