Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Trafikverket får helikopterperspektiv på Nikkaluoktavägen

Under några minuter svävade projektgruppen i luften över Kiruna för att studera terrängen, förslag till väglinjer och deformationen. Maria Furmark, projektledare på Trafikverket för Kirunaprojektet – nya vägar, poängterar vikten av att ha fågelperspektiv

Under några minuter svävade projektgruppen i luften över Kiruna för att studera terrängen, förslag till väglinjer och deformationen.
Maria Furmark, projektledare på Trafikverket för Kirunaprojektet – nya vägar, poängterar vikten av att ha fågelperspektiv när nya vägar planeras:
– Det blir en så mycket tydligare bild över problemen och lösningarna när man kommer upp en bit ovanför marken, säger hon.

Maria Furmark, projektledare på Trafikverket för Kirunaprojektet.

Under det här året och nästkommande år så kommer Trafikverket att ta fram arbetsplaner (se faktaruta) för både Nikkaluoktavägen (väg 870) och E10 i anslutning till Kiruna stad. En arbetsplan är en slags detaljritning över hur vägen ska se ut och var linjen ska gå. I en arbetsplan har våra specialister, som vägutformare, miljö- och brospecialister med flera, vägt in olika faktorer som till slut har lett till den väglinje vi nu ska samråda om.

– Man brukar säga att en förstudie talar om ifall en väg eller järnväg ska byggas och en arbetsplan talar om hur en väg ska byggas, säger Maria Furmark.

Helikopterperspektiv på intressen

Många gånger är intressen motstridiga men då är det Trafikverkets uppgift att återigen ha helikopterperspektiv och hitta den lösning som fungerar bäst för alla.

– Med alla menar vi barn, vuxna, näringsliv och myndigheter. Trafikverket är en myndighet med uppdrag att bygga en väg som fungerar för alla och därför måste vi ta hänsyn till alla som kan påverkas av en ny vägdragning, säger Maria Furmark.
Det innebär att Trafikverket tar hänsyn till alla som rör sig på vägen och alla som inte vill röra sig på vägen men som ändå påverkas av den. Det kan röra sig om bilister, renar och skoterförare. Många gånger vill människor bara passera vägen, som när man kör skoter eller vill ta sig till eller från ett rekreationsområde. En allmän väg måste planeras utifrån allas förutsättningar, menar hon.

Ny väglinje på samråd

Nu kan Trafikverket alltså presentera ett förslag till ny väglinje för väg 870, se kartan. Genom att lämna in synpunkter på väglinjen, och de problem och lösningar som den medför, så kan vem som helst vara med och påverka. Det görs i det som kallas samråd och för Nikkaluoktavägen kan man samråda mellan 28 maj och 17 juni i år.

– För väg Nikkaluoktavägen kommer vi att hålla öppet hus, sakägarsammanträde och samrådsmöte den 4 juni i Folkets Hus i Kiruna. Då kan alla som vill höra mer om väglinjen och planeringen kring den komma och lyssna på informationsdragningen, säger Maria Furmark. Då kommer det också att finnas möjlighet att ställa frågor till Trafikverket. Om högt som lågt, om friluftsliv och miljöfrågor och om vägutformning och samråd.

 Intervju med Alf Karlsson, projektledare Trafikverket

Var hamnar den nya järnvägsstationen i Kiruna?

Just nu studerar Trafikverket i en förstudie nio olika platser för ett nytt stationsläge eftersom den gamla stationen ligger inom deformationszonen och kommer att tas ut drift inom de närmaste åren. De olika stationslägena värderas utifrån samhällets mål som tillgänglighet, funktion m.m.

Förstudie först i planeringsprocessen

I förstudien kommer Trafikverket föreslå några alternativ, som man kommer att studera vidare i en järnvägsutredning. Då tittar man på vilka konsekvenser de kvarstående alternativen har på miljö, tillgänglighet, funktion m.m. Allt enligt Trafikverkets planeringsprocess.

– Kom på samrådsmöte den 4 juni och få information och lämna dina synpunkter på de olika förslagen som finns i förstudien, det är viktigt för våra studier att vi får in betydelsefulla synpunkter som vi kan ta ställning till. Välkomnar Alf Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Gamla stationen försvinner

Under tiden nya stationsläget utreds så kommer sannolikt den gamla stationen inom de närmaste åren att tas ur drift, därför studeras även var ett tillfälligt stationsläge ska placeras och utformas så att Kirunaborna alltid har tillgång till järnvägsresande.Karta1: De nio förstudieområdena för Nytt stationsläge i Kiruna (vita skyltar) och vägkorridorerna för väg 870 och E10 (markerade i grönt).

Karta 2: Gestaltningskarta.