Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Underhållsstopp i Kiruna

Pressbilder

Den 29 maj inledes underhållsstoppet i förädlingsverken KA3 och KK4. Det ställer stora krav på samverkan och samordning. Därför behöver alla som är delaktiga i underhållsarbetena, medarbetare och leverantörer, ta del av vår kravställning och aktivt arbeta för säkra, trivsamma och sunda arbetsplatser.  

– Det är fortfarande viktigt att tänka på hur du och jag agerar för min och din hälsas skull. Det handlar om omtanke för dig själv och dina medmänniskor. Framföralt är det viktigt att tänka på att stanna hemma från jobbet om man känner sig sjuk, säger Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna. 

Det här gör LKAB 

 • Tillhandahåller säkerhetsutbildning för alla som ska arbeta hos oss. 
 • Upprättar samordnings- och arbetsmiljöplaner. 
 • Genomför kontinuerliga skyddsronder i våra anläggningar. 
 • Tillhandahåller service, genom till exempel extra rastkurar och utrymme för omklädning. 

Det här gör leverantören 

Före underhållsstoppet

 • Genomför en säkerhetsgenomgång med alla medarbetare som ska arbeta med underhållsarbetena. Säkerhetsgenomgången innefattar samordningsplan, arbetsmiljöplan och riskbedömningar.
  Kom ihåg att du som har avtal med underleverantörer också har ett ansvar för att delge underleverantörer med all nödvändig information. 
 • Säkerställer möjligheten att delta i möten digitalt, till exempel vid samordningsmöten via Teams. 
 • Säkerställer att digital kommunikation med andra arbetslag kan genomföras, till exempel vid samordning av travers.
 • Tar del av information på: www.lkab.com/uhstopp 
 • Ansöker om inpassering och hämtar ut inpasseringstillstånd i god tid innan underhållsstoppet.
 • Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för ett säkert och effektivt underhållsarbete.

Under underhållsstoppet

 • Arbetsledning följer löpande upp allmäntillståndet hos medarbetarna för att säkerställa att medarbetarna mår bra, är friska och känner sig trygga arbetsuppgifterna.
  Munskydd får gärna användas.
 • Säkerställer att arbetsledningsbackup finns tillgänglig.
 • För att inte skapa onödiga risker undviker vi besök på områden där arbete pågår. Det innebär att du som arbetar med underhållsstoppet primärt vistas i förädlingsverken och på ditt arbetsområde. Det innebär också att vi undviker icke nödvändiga besök i kontrollrum, verkstäder och förråd. Vidare innebär det att endast en person inlämnar arbetsordrar. 
 • Efterlever rutinen för uthämtning av förrådsartiklar. Mer information hittar du i samordnings- och arbetsmilöplanen
 • För att undvika onödiga utrymningar begärs avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.
 • Säkerställer att gällande säkerhetsrutiner är kända och efterlevs, särskilt viktiga är reglerna om avspärrningar och bryt&lås för både egen och andras säkerhet

Efter avslutat arbete 

 • Återställer arbetsområdet genom att städa undan och återföra eventuella verktyg och redskap.
 • Plockar bort avspärrningar och häver bryt&lås.
 • Sorterar avfall och kastar avfallen på särskilt avsedda platser och i särskilt avsedda kärl och/eller containrar. 

I samordnings- och arbetsmiljöplanen för KA3 och KK4 kan du läsa mer om vilka rutiner och åtgärder vi har vidtagit för trygga och säkra arbetsplatser.  Här hittar du planerna.    

 

 

 

 

Urval av underhållsinsatser i KA3:

 • Byte infodringar på kvarnplan  
 • Bandbänksbyte på KA334TR002
 • Byte av plogmatarenhet i infrakten
 • Montage av slitkasetter i utskovet i Homogeniseringslagret. 

Urval av underhållsinsatser i KK4:

 • Bandbyte i rullhus 
 • Byte av änd- och sidoavstrykare i grate 
 • Omtegling av kiln 
 • Renovering och överyn av hydraulpumpar