Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Underhållsstopp i Kiruna

Pressbilder

Den 12 september inleder Kirunaverksamheten underhållsstoppet i förädlingsverken KA2 och KK3. Det är det tredje underhållsstoppet som genomförs under året men det första i normalstor omfattning. Däremot kvarstår restriktionerna och åtgärderna som syftar till att begränsa smittspridningen av covid-19.  

En fortsatt smittspridning i samhället ställer extra höga krav på samverkan och särskilda restriktioner kopplade till covid-19. Därför behöver alla som är delaktiga i underhållsarbetena, medarbetare och leverantörer, ta del av vår kravställning och aktivt arbeta för säkra, trygga och smittfria arbetsplatser.   
– Nu är vi snart i mål men vi får inte snubbla på mållinjen! Trots en positiv trend och fler vaccinerade handlar det fortfarande om hur du och jag agerar för min och din hälsas skull. Det är jätteviktigt, att påminna sig själv och sin omgivning om restriktionerna för det handlar om omtanke för dig själv och dina medmänniskor, säger Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna. 

Smittreducerande åtgärder 

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer gäller alla – i alla lägen. Det innebär att alla har ett ansvar för att tvätta och/eller sprita händerna ofta och hålla ett avstånd till andra människor. Det absolut viktigaste är att stanna hemma om man känner sig sjuk. 

Symboler till covid-artikel LKAB-bladet3.jpg

Därtill har vi infört en hel del koncernövergripande och lokala åtgärder som är viktiga att känna till: 

 • Testkrav: Som leverantör och anställd behöver du kunna visa upp ett negativt coronatest inför din första arbetsdag. I vårt testtält, som du hittar utanför industimorådet, genomför du ett ankomsttest. Du som inte är fullvaccinerad behöver göra ett nytt snabbtest var tredje dag under hela stopptiden. 
 • Munskydd: Ska användas när verksamheten kräver det – när du under en längre tid måste vara nära andra människor som du normalt inte träffar. ko ihåg att munskydd aldrig är en ersättning för de allmänna smittskyddsreglera.
 • Matpauser: För att begränsa de sociala kontakterna och därmed minska risken för smittspridning är tillgången till restaurang Magnetiten schemalagd för att reducera de sociala kontakterna och undvika köbildning.
 • Separata rastkurar: För att skapa ännu bättre förutsättningar för att isolera företag och arbetslag behöver alla leverantörer säkerställa en egen rastkurslösning.
 • Covid-19-utbildning: SSG tillhandahåller en särskild covid-19-utbildning som LKAB uppmanar alla leverantörer att ta del av. Alla som har ett certifikat från SSG, som är ett krav för att få inpassering till LKAB, kommer åt utbildningen via SSG:s hemsida. Utbildningen finns tillgänglig på flera språk.

Det här gör LKAB 

 • Utökar med extra toaletter
 • Tillhandahåller plats för rastkurar som leverantörer hänvisas till 
 • Utökar städningen och använder desinfektionsmedel i alla almänna utrymmen, i till exempel fikarum, hissar, toaletter och kontrollrum. 
 • Upprättar rutiner för att reducera sociala kontakter i allmänna utrymmen, i till exempel personalutrymmen och hissar.
 • Delar upp förädlingsverken i arbetszoner för att reducera de sociala kontakterna 
 • Förlägger arbetena till både dag- och nattarbete för att reducera de sociala kontakterna  
 • Upprättar en schemalagd tillgång till restaurangen och Manskapshus för att undvika större folksamlingar. 
 • Håller i huvudsak digitala möten till förmån för fysiska träffar
 • Genomför kontinuerliga snabbtester av samtliga som inte är fullvaccinerade och som arbetar i anläggningarna 

Det här gör leverantören 

Före underhållsstoppet

 • Genomför en säkerhetsgenomgång med hela medarbetarstyrkan som är på plats inför underhållsarbetena. Säkerhetsgenomgången innefattar samordningsplan, arbetsmiljöplan, riskbedömningar och åtgärder kopplade till covid-19.
 • Upprättar en beredskapsplan vid händelse av manfall på grund av covid-19
 • Förbereder möjlighet till att delta vid teamsmöten. Deltagande  görs enklast via internetdelning från egen mobiltelefon.
 • Ansöker om inpassering och hämtar ut inpasseringstillstånd i god tid innan underhållsstoppet.
 • Upprättar en handlingsplan med aktiviteter för att minimera smittspridning med uppföljning om efterlevnad till samordningsansvarig på LKAB. 

Under underhållsstoppet

 • Medverkar aktivt till att minska risken för smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, LKAB:s restriktioner och rutiner. 
 • Arbetsledningen genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos sin personal och eventuella underleverantörer, Vid symptom ska medarbetare inte jobba.
 • Säkerställer att en arbetsledningsbackup finns tillgänglig.
 • Säkerställer att endast de medarbetare som arbetar med underhållsstoppet vistas i förädlingsverken och endast i eget arbetsområde. 
 • Håller ihop arbetslag och arbetsgrupper och isolerar dessa så långt det är möjligt från andra arbetsgrupper. Det gäller inte bara vid utförande av arbete utan även vi ombyte, kafferaster, matintag och vid transport till och från arbetsplatsen. Det ska även beaktas under fritiden.
 • Medverka till att reducera de fysiska kontakterna genom att fika i anvisade rastkurar alternativt ta med en termos med kaffe som kan intas i anslutning till arbetsstället. 
 • Ser till att skiftöverlämning sker utomhus med rekommenderat avstånd.
 • Håller en digital kommunikation med andra arbetslag vid till exempel behov av samordning.
 • Tar del av rutiner för uthämtningen av förrådsartiklar som återfinns i samordningsplanen. 
 • Säkerställer möjligheten att delta på samordnings- och avstämningsmöten digitalt. 
 • Undviker trängsel vid ombyte.
 • Genomför en säkerhetsgenomgång (samordningsplan, arbetsmiljöplan, riskbedömningar och åtgärder kopplade till covid-19) med alla medarbetare som ska arbeta under underhållsstoppet. 

I samordnins- och arbetsmiljöplanen för KK3 och KA2 kan du läsa mer om vilka rutiner och åtgärder vi har vidtagit för trygga och säkra arbetsplatser.  Här hittar du planerna.    

 

 

 

 

Korta fakta 

 • Underhållsarbetena pågår från och med den 12 september till och med den 29 september 
 • Underhållsstoppet i KA2 och KK3 genomförs i normalstor omfattning 
 • Omkring 1500 arbetsordrar ska realiseras under drygt 17 dygn