Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Underhållsstopp i Svappavaara

Den 1 oktober börjar underhållsstoppet i Svappavaara förädling, vilket är årets längsta och mest omfattande. Vi planerar att stå still med båda verken (anrikning- och kulsinterverk) under 26 dagar då vi genomför större underhållsåtgärder på kiln och kylare, samt två större projekt vid Grizzlygallret och på stupen under graten. Vi utför nu många jobb som blivit eftersatta under pandemin.

Vi är nu i slutskedet av de restriktionerna som samhället nu länge har levt i och vi tar hänsyn till detta under vårt stopp. Lättnader mot tidigare restriktioner kommer att ske men vi har fortfarande fokus runt potentiell smittorisk och har som ambition att genomföra detta nödvändiga underhållsstopp på ett säkert sätt som möjligt. Därför tillämpas till exempel ankomst-snabbtest på samtliga som deltar vid stoppet. Möte kommer fortfarande hållas digitalt och vissa kritiska funktioner och platser hålls avskilt från besökare ex. kontrollrum osv. Dessa är några av våra åtgärder för att skydda personal och entreprenörer.

Skyddsronder och mer närvaro av LKAB-personal kommer att tillämpas i syfte att fortsatt ha ett fokus på den generella säkerheten under stoppet.   

Underhållets omfattning i korthet SK:

 • Byte av tegelinfodring samt andra eldfast arbeten i Kiln samt montering av service-luckor.
 • Byte av spillfickor under Grate samt besiktning och rostskyddsarbete av lokalkonstruktion i samband med dessa arbeten.
 • Byte av eldfast i Kylaren samt byta av palletshjula och bärhjul.
 • Omfattande reparation på kolanläggningen avs Silo och brännare.

 

Underhållets omfattning i korthet SA:

 • Byte av vakuumpumpar
 • Ombyggnation på matarplan sektion 11.
 • Omfattande reparation och underhåll på flertalet kvarnar.
 • Omfattande reparation och underhåll av ledningar och rör.

 

Länk för snabbtester: http://levaniemisvappavaara.bokadirekt.se

ALLMÄNT

SMITTREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Testkrav: Som leverantör och anställd behöver du kunna visa upp ett negativt coronatest inför din första arbetsdag. I vårt testtält, som du hittar utanför industriområdet, genomför du ett ankomsttest. Du som inte är fullvaccinerad behöver göra ett nytt snabbtest var tredje dag under hela stopptiden.

(Den som haft covid-19 senaste 6 månaderna behöver inte testas. Han/hon ska då kunna visa upp att de tagit ett positivt PCR-test för sin chef vilket man enklast kommer åt genom att logga in på www.1177.se)

 • Munskydd: Ska användas när verksamheten kräver det – när du under en längre tid måste vara nära andra människor som du normalt inte träffar.
 • Covid-19-utbildning: SSG tillhandahåller en särskild covid-19-utbildning som LKAB uppmanar alla leverantörer att ta del av. Alla som har ett certifikat från SSG kommer åt utbildningen via SSG:s hemsida.

VAD GÖR LKAB:

 • Bokar upp ett större antal snabbtest via Kiruna Hälsan. Bokningsbara tider kommer finnas tillgängliga från onsdag 29/9 och under hela stoppet.   
 • Entreprenör ordnar med egna rastkurar och toalett intill dessa eller enligt ÖK med stoppansvarig. LKAB tillhandahåller plats.
 • Utökad städning där behov finns. Entreprenörer meddelar stoppansvarig.
 • Gruvköket (obs! Ny lokalisering)
  • Vi uppmanar deltagare vid stoppet att beställa matlådor för att minska trycket på Gruvköket. Information om beställningar hittar på www.LKAB.com/leverantor
  • Öppettider enligt nedan.
   • LKAB Personal 09.00-11.00
   • Entreprenörer 10.30-12.30
   • LKAB Tjänstemän 12.00-13.00
 • Produktionscentralen kommer att hållas stängd för besökande därmed kommer arbetsbesked till kontrollrum lämnas enligt rutin som finns i samordningsprotokoll.

VAD GÖR ENTREPRENÖREN

 FÖRE STOPPET:

 • Bokar upp snabbtest till personal som skall delta i underhållsstoppet enligt direktiv ovan.
 • Utför säkerhetsgenomgång med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. Säkerhetsgenomgången innefattar arbetsmiljöplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19 (detta dokument).
 • Förbereder möjlighet till att delta vid teams möten. LKAB tillhandahåller inte nätverk, utan detta görs enklast via delning från egen mobiltelefon.
 • Ansöker/hämtar ut inpassering i god tid innan stoppet
 • Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för att minimera smittspridning med uppföljning om efterlevnad till samordningsansvarig LKAB.
 • Installerar app Supertext. Arbetsledningens telefonnummer meddelas till stoppansvarig

UNDER STOPPET:

 • Säkerställ att egen personal har godkänt snabbtest enligt direktiv ovan ”Smittreducerande åtgärder”.  
 • Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos sin personal (gäller även underentreprenörer), vid symptom ska personen inte jobba.
 • Arbetsledningsbackup ska finnas tillgänglig.
 • Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och endast i eget arbetsområde, inte i kontrollrum och kontor. Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder och förråd.
 • Håll ihop arbetslag/grupper. Isolera dessa så långt det är möjligt från andra arbetsgrupper.
 • Digital kommunikation med andra arbetslag vid t ex samordning av travers
 • Förrådet håller stängda dörrar. Rutin för uthämtning av förrådsartiklar återfinns mötesprotokoll.
 • Alla samordnings- & avstämnings-möten kommer ske digitalt. Respektive entreprenör skall tillhandahålla egen dator/telefon för att kunna ansluta på TEAMS-möte.
 • För att undvika onödiga utrymningar begär avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.

SNABBTEST, SÅ GÅR DET TILL…

 •  LKAB har bokat upp möjlighet för snabbtester på plats i Svappavaara.
 • Bokningen sker enligt instruktioner på länkad hemsida. Länk för snabbtester: http://levaniemisvappavaara.bokadirekt.se
 • Vid testtillfället behöver varje enskild person ha med den blankett (utskriven och ifylld) som man fått vid tidsbokningstillfället.
 • Teststation kommer att finnas placerad i Blå ruta enligt bilden nedan. Grön ruta område är väntplats efter genomfört test.
 • Efter genomfört test skall personen invänta sitt resultat vilket skickas via sms inom 15 min efter genomfört test.
 • Om inget resultat kommit inom 20 min anses testet vara negativt och personen kan påbörja arbetet.

teststation svappis.jpg