Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Underhållsstopp i Svappavaara

​Från och med tisdag den 2 februari till och med torsdag 4 februari genomförs ett underhållsstopp i Svappavaara. LKAB följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 och vidtar även lokala åtgärder och riktlinjer enligt nedan.

Vad gör LKAB:

• Entreprenör ordnar med egna rastkurar och toalett intill dessa eller enligt ÖK med stoppansvarig. LKAB tillhandahåller plats.

• Utökad städning där behov finns. Entreprenörer meddelar stoppansvarig.

• Gruvköket

 • Vi uppmanar att intern personal beställer matbackar för att minska trycket på Gruvköket.
 • Utökad covid-städning från och med idag och framåt.
 • Öppettider nedan. Respektera detta. LKAB-personal 09.30-11.00, Entreprenörer 11.00-12.00, LKAB-tjänstemän 12.00-13.00

• Kaffe- och vattenautomater kommer inte att finnas ute i anläggningarna då en lokal riskbedömning visar att för Svappavaaras del är det den lämpligaste åtgärden för att undvika trängsel i samband med kaffepauser.

• Produktionscentralen kommer att hållas stängd för besökande därmed kommer arbetsbesked till kontrollrum lämnas enligt rutin som finns i samordningsprotokoll.

• LKAB anpassar FU-stoppet efter Folkhälsomyndighetens krav och förväntar oss att entreprenörer också gör det.

Vad gör entreprenören före stoppet:

• Utför säkerhetsgenomgång med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. Säkerhetsgenomgången innefattar arbetsmiljöplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19 (länk till dokument).

• Upprättar beredskapsplan vid händelse av manfall pga covid-19.

• Förbereder möjlighet till att delta vid Teams-möten. LKAB tillhandahåller inte nätverk, utan detta görs enklast via delning från egen mobiltelefon.

• Ansöker/hämtar ut inpassering i god tid innan stoppet.

• Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för att minimera smittspridning med uppföljning om efterlevnad till samordningsansvarig LKAB.

• Installerar app Supertext. Arbetsledningens telefonnummer meddelas till stoppansvarig.

Vad gör entreprenören under stoppet:

• Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos sin personal (gäller även underentreprenörer), vid symptom ska personen inte jobba.

• Arbetsledningsbackup ska finnas tillgänglig.

• Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och endast i eget arbetsområde, inte i kontrollrum och kontor. Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder och förråd.

• Håll ihop arbetslag/grupper. Isolera dessa så långt det är möjligt från andra arbetsgrupper. Detta gäller inte bara vid utförande av arbete utan även vi ombyte, kafferaster, matintag, transport till och från arbetsplats. Beaktas även under fritiden.

• Vi uppmanar alla att inta kaffe i anvisade rastkurar alternativt ta med en termos med kaffe som kan intas i anslutning till arbetsstället om man önskar detta. Vattenflaskor medtages till arbetsplatserna om man anser att behov finns av det.

• Skiftöverlämning skall ske utomhus med rekommenderat avstånd.

• Digital kommunikation med andra arbetslag vid t ex samordning av travers.

• Förrådet håller stängda dörrar. Rutin för uthämtning av förrådsartiklar återfinns mötesprotokoll.

• Alla samordnings- & avstämnings-möten kommer att ske digitalt. Respektive entreprenör skall tillhandahålla egen dator/telefon för att kunna ansluta på Teams-möte.

• För att undvika onödiga utrymningar begär avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.

• Utrusta er personal med personliga handspritsflaskor som de kan bära med sig och använda vid behov.

OBS! tänk på riskerna med heta arbeten!

• Undvik trängsel i manskapshus/bodar genom att hålla olika starttider.

Största aktiviteter Svappavaara kulsinterverk

 • Kylare: Div. underhåll
 • Grate: Ombyggnad alptopp maskinsikt, underhåll grateband
 • Processgasfläkt 3C: Påläggssvetsning av fläkthjul
 • Rökgasrening: Div. underhåll
 • Flexowell: Div. underhåll

Största aktiviteterna Svappavaara anrikning

 • Förbättringsprojekt sektion 14 matarplan
 • Byte utmatningsgavel SA12KV021
 • Utbyte inloppssnäcka SA11KV001
 • Underhållsstoppet genomförs för att kunna säkerställa tillgänglighet på producerande enheter/maskiner. Även enheter/maskiner som orsakar hastighetsförluster och kvalitetsavvikelser åtgärdas. För att Svappavaaras förädlingsverk fortsatt skall vara en producerande enhet i LKAB är det nödvändigt att underhåll genomförs regelbundet. 

Alternativet att inte genomföra ett underhållsstopp medför en oacceptabelt stor risk för haveri.

Att köra till haveri medför i sin tur bland annat att:

 • Arbetena blir mer riskfyllda eftersom inte planering kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt
 • Arbetena tar längre tid 
 • Svårigheter att covid-19 säkra alla aktiviteter
 • Ekonomiska konsekvenser