Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Underhållsstopp i Svappavaara

16 juni inleds underhållsstoppet i förädlingen i Svappavaara, det pågår i sju dygn. Endast kritiska underhållsjobb kommer att genomföras. Denna gång är byte av gratebandet prioriterat. Övriga jobb som ska göras är helt åtskilda geografiskt för att arbetsgrupperna ska kunna hållas åtskilda.

– Vi tar med oss lärdomarna från tidigare stopp i LKAB och har tagit till nödvändiga och behövliga åtgärder som kommuniceras direkt till vår egen personal och leverantörer, säger Pär Lundström, underhållschef i förädlingsverken i Svappavaara.

LKAB följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 och vidtar även lokala åtgärder och riktlinjer enligt nedan.

ALLMÄNT

SMITTREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Testkrav: Som leverantör och anställd behöver du kunna visa upp ett negativt coronatest inför din första arbetsdag. Testet får vara maximalt 48 timmar gammalt.

Godkänt snabbtest anses giltigt i 72h därefter skall nytt snabbtest genomföras.

(Den som haft covid-19 senaste 6 månaderna behöver inte testas. Han/hon ska då kunna visa upp att de tagit ett positivt PCR-test för sin chef vilket man enklast kommer åt genom att logga in på www.1177.se)

 • Munskydd: Ska användas när verksamheten kräver det – när du under en längre tid måste vara nära andra människor som du normalt inte träffar.
 • Covid-19-utbildning: SSG tillhandahåller en särskild covid-19-utbildning som LKAB uppmanar alla leverantörer att ta del av. Alla som har ett certifikat från SSG kommer åt utbildningen via SSG:s hemsida.

VAD GÖR LKAB:

 • Erbjuder bokningsbara tider från måndag 14/6 och under hela stoppet.   
 • Entreprenör ordnar med egna rastkurar och toalett intill dessa eller enligt ÖK med stoppansvarig. LKAB tillhandahåller plats.
 • Utökad städning där behov finns. Entreprenörer meddelar stoppansvarig.
 • Gruvköket
  • Vi uppmanar att intern personal beställer matbackar för att minska trycket på Gruvköket. Max antal i Gruvkökets lokal är 61 personer.
  • Utökad covid-städning från och med idag och framåt.
  • Öppettider nedan. Respektera detta.
   • LKAB Personal 09.30-11.00
   • Entreprenörer 11.00-12.00
   • LKAB Tjänstemän 12.00-13.00
 • Kaffe- och vattenautomater kommer inte att finnas ute i anläggningarna då dessa bidrar till områden med trängsel.
 • Produktionscentralen kommer att hållas stängd för besökande därmed kommer arbetsbesked till kontrollrum lämnas enligt rutin som finns i samordningsprotokoll.
 • LKAB anpassar FU-stoppet efter folkhälsomyndighetens krav och förväntar oss att entreprenörer också gör det.

VAD GÖR ENTREPRENÖREN

 FÖRE STOPPET:

 • Bokar upp snabbtest till personal som skall delta i underhållsstoppet genom att klicka på länken längre ner.
 • Utför säkerhetsgenomgång med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. Säkerhetsgenomgången innefattar arbetsmiljöplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19 (detta dokument).
 • Upprättar beredskapsplan vid händelse av manfall på grund av covid-19.
 • Förbereder möjlighet till att delta vid teams möten. LKAB tillhandahåller inte nätverk, utan detta görs enklast via delning från egen mobiltelefon.
 • Ansöker/hämtar ut inpassering i god tid innan stoppet
 • Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för att minimera smittspridning med uppföljning om efterlevnad till samordningsansvarig LKAB.
 • Installerar app Supertext. Arbetsledningens telefonnummer meddelas till stoppansvarig

UNDER STOPPET:

 • Säkerställ att egen personal har godkänt snabbtest enligt direktiv ovan ”Smittreducerande åtgärder”.  
 • Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos sin personal (gäller även underentreprenörer), vid symptom ska personen inte jobba.
 • Arbetsledningsbackup ska finnas tillgänglig.
 • Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och endast i eget arbetsområde, inte i kontrollrum och kontor. Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder och förråd.
 • Håll ihop arbetslag/grupper. Isolera dessa så långt det är möjligt från andra arbetsgrupper. Detta gäller inte bara vid utförande av arbete utan även vi ombyte, kafferaster, matintag, transport till och från arbetsplats. Beaktas även under fritiden.
 • Vi uppmanar alla att inta kaffe i anvisade rastkurar alt ta med en termos med kaffe som kan intas i anslutning till arbetsstället om man önskar detta. Vattenflaskor medtages till arbetsplatserna om man anser att behov finns av det.
 • Skiftöverlämning skall ske utomhus med rekommenderat avstånd.
 • Digital kommunikation med andra arbetslag vid t ex samordning av travers
 • Förrådet håller stängda dörrar. Rutin för uthämtning av förrådsartiklar återfinns mötesprotokoll.
 • Alla samordnings- & avstämnings-möten kommer ske digitalt. Respektive entreprenör skall tillhandahålla egen dator/telefon för att kunna ansluta på TEAMS möte.
 • För att undvika onödiga utrymningar begär avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.
 • Utrusta er personal med personliga handspritsflaskor som de kan bära med sig och använda vid behov.

OBS! tänk på riskerna med heta arbeten!

 • Undvik trängsel i manskapshus/bodar genom att hålla olika starttider.

Information antigentest covid-19  (snabbtester) i samband med FU-stopp i Svappavaara

SÅ GÅR DET TILL:

Snabbtest kan bokas under följande tider:

 • Måndag: 100st tester mellan kl 08-16.
 • Tisdag: 100st tester mellan kl 08-16.
 • Onsdag: 200st tester mellan kl 06-18.
 • Torsdag: 100st tester mellan kl 08-16.
 • Fredag: 100st tester mellan kl 08-16.
 • Lördag: 100st tester mellan kl 08-16.
 • Söndag: 100st tester mellan kl 08-16.
 • Måndag: 100st tester mellan kl 08-16.
 • Tisdag: 100st tester mellan kl 08-16.
 • Genom denna länk bokas covid-19 antigentester (snabbtester)

https://www.bokadirekt.se/places/fu-stopp-svappavaara-f%c3%b6r%c3%a4dlingen-41124

 

Du reserverar antalet platser via bokningslänken. Du kan boka tiden i ditt eget namn. Det som är viktigt är att du reserverar antal tider ditt arbetslag behöver. Det är också viktigt att du avbokar tider du ej behöver. Du avbokar via den avbokningskod du fått i samband med tidsbokningen.

Chef/kundanställda skall fylla i och ta med bifogad blankett (Samtycke och Hälsodeklaration) innan test. Skriv tydligt. Chef och chefs kontaktuppgifter måste finnas med och vara korrekta på varje blankett. Vid varje test behövs en ny ifylld blankett. Ett tips för att underlätta för alla parter är att fylla i på datorn och skriva ut färdiga dokument.

Antigentester intyg.doc

Du skall vara symtomfri, ha munskydd och id-handling med dig.

Provtagning sker Gräsplan framför Kontorshuset (mittemot Flotationen). 

Provet tas i bilen eller utanför provtagningsvagnen, ha färdig id-handling, blankett och ha på dig munskydd. Det föreligger en stor smittorisk om många personer samåker i ett fordon, motverka smittspridning mellan arbetslag genom att nyttja separata transporter.

Det tar ca 15 minuter för att få svar på testresultatet. Om svaret är positivt blir du uppringd, har du inte blivit kontaktad inom 20 minuter efter det att testet är genomfört, är ditt test att betrakta som negativt och du kan gå och arbeta.

Vi skickar sms till kundanställda med svaret. Chef får svar på vilka som varit på testning och resultatet efter att alla i sin arbetsgrupp gjort sitt test.

Om någon är positiv ringer vi upp både chef och kundanställd samt anmäler till nationella registret SmiNet.

Observera att snabbtestet endast är giltigt i 72 timmar och måste därefter göras på nytt.

Teststation kommer att finnas placerad i Blå ruta enligt bilden nedan. Grön ruta område är väntplats efter genomfört test.

snabbtest Svappavaara.jpg