Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Underhållsstopp i Svappavaara

LKAB Svappavaara har ett varmstopp planerat 15-16:e februari där det bland annat kommer genomföras arbeten på Kvarnmantel sektion 11.

Grateband, Kylare och Grizzly. Vi avser att ställa produktionen under 48 timmar för planerade åtgärder. Stoppet bedöms omfatta cirka 150 entreprenörer under dessa två dagar.  

Åtgärder covid-19 vid underhållsstopp Vecka 7 2022

LKAB Svappavaara och vidtar lokala åtgärder och riktlinjer gällande covid-19 enligt nedan.  

ALLMÄNT

SMITTREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Testkrav: Som leverantör behöver du kunna visa upp ett negativt coronatest inför din första arbetsdag. I vårt testkontor, som du hittar inne på industriområdet, genomför du ett ankomsttest.

(Den som haft covid-19 senaste 6 månaderna behöver inte testas. Han/hon ska då kunna visa upp att de tagit ett positivt PCR-test för sin chef vilket man enklast kommer åt genom att logga in på www.1177.se). 

 • Munskydd: Ska användas när verksamheten kräver det – när du under en längre tid måste vara nära andra människor som du normalt inte träffar.

VAD GÖR LKAB:

 • Bokar upp ett större antal snabbtest via Kiruna Hälsan. Bokningsbara tider kommer finnas tillgängliga under vecka 6 och under hela stoppet. http://svappavaara.bokadirekt.se
 • Entreprenör ordnar med egna rastkurar intill dessa eller enligt ÖK med stoppansvarig. LKAB tillhandahåller plats.
 • Utökad städning där behov finns. Entreprenörer meddelar stoppansvarig.
 • Gruvköket (obs! Ny lokalisering)  
  • Vi uppmanar deltagare vid stoppet att beställa matlådor för att minska trycket på Gruvköket. Information om beställningar hittar på www.LKAB.com/leverantor
  • Öppettider enligt nedan.
   • LKAB Personal 09.00-11.00
   • Entreprenörer 10.30-12.30
   • LKAB Tjänstemän 12.00-13.00
 • Produktionscentralen kommer att hållas stängd för besökande därmed kommer arbetsbesked till kontrollrum lämnas enligt rutin som finns i samordningsprotokoll.

VAD GÖR ENTREPRENÖREN

FÖRE STOPPET:

 • Bokar upp snabbtest till personal som skall delta i underhållsstoppet enligt direktiv ovan.
 • Utför säkerhetsgenomgång med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. Säkerhetsgenomgången innefattar arbetsmiljöplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19 (detta dokument).
 • Förbereder möjlighet till att delta vid teams möten. LKAB tillhandahåller inte nätverk, utan detta görs enklast via delning från egen mobiltelefon.
 • Ansöker/hämtar ut inpassering i god tid innan stoppet
 • Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för att minimera smittspridning med uppföljning om efterlevnad till samordningsansvarig LKAB.
 • Installerar app Supertext. Arbetsledningens telefonnummer meddelas till stoppansvarig

UNDER STOPPET:

 • Säkerställ att egen personal har godkänt snabbtest enligt direktiv ovan ”Smittreducerande åtgärder”.   
 • Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos sin personal (gäller även underentreprenörer), vid symptom ska personen inte jobba.
 • Arbetsledningsbackup ska finnas tillgänglig.
 • Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och endast i eget arbetsområde, inte i kontrollrum och kontor. Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder och förråd.
 • Håll ihop arbetslag/grupper. Isolera dessa så långt det är möjligt från andra arbetsgrupper.
 • Digital kommunikation med andra arbetslag vid t ex samordning av travers
 • Alla samordnings- & avstämnings-möten kommer ske digitalt. Respektive entreprenör skall tillhandahålla egen dator/telefon för att kunna ansluta på TEAMS möte.
 • För att undvika onödiga utrymningar begär avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.

SNABBTEST, SÅ GÅR DET TILL…

 • LKAB har bokat upp möjlighet för snabbtester på plats i Svappavaara.
 • Bokningen sker enligt instruktioner på länkad hemsida.
 • Vid testtillfället behöver varje enskild person ha med den blankett (utskriven och ifylld) som man fått vid tidsbokningstillfället.
 • Teststation kommer att finnas placerad i Blå ruta enligt bilden nedan. Grön ruta område är väntplats efter genomfört test.
 • Efter genomfört test skall personen invänta sitt resultat vilket skickas via sms inom 15 min efter genomfört test.

Om inget resultat kommit inom 20 minuter anses testet vara negativt och personen kan påbörja arbetet.