Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Underhållsstopp utförs den 21 oktober i Malmberget

satellitbild över industriområde
Parkeringar och toaletter utmärkta på bild över Vitåfors industriområde.

Arbetet utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och precis som vid alla underhållsstopp görs en risk- och konsekvensbedömning. Dessa bedömningar resulterar i ytterligare lokala åtgärder för dygnsstoppet.
– Stor vikt läggs på att skapa förutsättningar för att hålla god handhygien genom extra toaletter, extra handfat, utdelning av handspritflaskor samt utökad städning. De olika arbetsgrupperna hålls åtskilda i verken och varje företag har egna rastutrymmen, säger han.

Från entreprenörshåll handlar det om cirka 20 personer i gruvan, 89 personer i sovring, 175 personer i anrikning, 106 personer i Bandugnsverket och 90 personer i MK3 som arbetar på dygnsstoppet i Malmberget. Ungefär 20 av dessa reser in till länet och det handlar till största delen om experter från Finland och Tyskland.
– Underhållstoppet har samma planering som det stopp som genomfördes den 15 juli och 9 septemer i Malmberget, säger Tomas Engström, underhållschef i Malmberget.

Rådande direktiv kommuniceras ut till samtliga berörda såväl innan stoppet som under. Skyddsombud, arbetsledare och brandkår gör ronderingar i och utanför verken.
– LKAB:s planerade underhållsstopp är avgörande för att vi ska kunna köra anläggningarna på ett säkert sätt. Vårt uppdrag är att säkerställa att verksamheten kan fortsätta bedrivas, samtidigt som vi tar coronapandemins utmaningar på största allvar, säger Tomas Engström.

Matlådor

Om någon entreprenör vill beställa matlådor så går det som sagt bra. De uppger vart de vill ha det levererat samt vem som är beställare och faktura adress om de inte hämtar ut dem i matsalen.

Beställningen vill restaurangen helst ha via mail alternativt via telefon.  Det är bra om beställningen görs före kl. 06.30, då iordningställandet av alla matlådor görs för dagen.

vitafors@eurest.se  eller 0970-76585

Bifogade filer

Vad gör entreprenören.pdf

Checklista skyddsrond Covid.docx