Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Tolvtimmarsstopp för underhåll i Malmberget

industribyggnad

Ett underhållsstopp kommer att genomförs den 9 september i Malmberget. Den ordinarie risk- och konsekvensbedömningen för stoppet kompletteras med lokala åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Det är omkring 90 entreprenörer som arbetar på tolvtimmarsstoppet i sovrings- och anrikningsverken i Malmberget. Ungefär 10–15 av dessa kommer från närliggande kommuner, som till exempel Kiruna och Luleå.
– Underhållstoppet har samma omfattning och planering som det stopp som genomfördes den 15 juli i Malmberget, säger Tomas Engström, underhållschef i Malmberget.
Arbetet utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och precis som vid alla underhållsstopp görs en risk- och konsekvensbedömning. Dessa bedömningar resulterar i ytterligare lokala åtgärder för tolvtimmarsstoppet.
– Stor vikt läggs på att skapa förutsättningar för att hålla god handhygien genom extra toaletter, extra handfat, utdelning av handspritflaskor samt utökad städning. De olika arbetsgrupperna hålls åtskilda i verken och varje företag har egna rastutrymmen, säger han.
Rådande direktiv kommuniceras ut till samtliga berörda såväl innan stoppet som under. Skyddsombud, arbetsledare och brandkår gör ronderingar i och utanför verken.
– LKAB:s planerade underhållsstopp är avgörande för att vi ska kunna köra anläggningarna på ett säkert sätt. Vårt uppdrag är att säkerställa att verksamheten kan fortsätta bedrivas, samtidigt som vi tar coronapandemins utmaningar på största allvar, säger Tomas Engström.