Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
flygbild över anläggningar

KA3 och KK4 planeras att slutköras till helgen vecka 22 där KA3 slutkör första kvarnsektionen torsdag 28 maj och andra sektionen 31 maj. KK4 stoppas söndag 30 maj med åter planerad produktionsstart lördagen den13 juni.

Samordning KA3 sker dagligen kl. 09:00 ute på plats i KA3, med start 1/6. Fredrik Westman är stoppansvarig tel. 070-342 1169.

Samordning KK4 sker via TEAMS och ett flertal lokaler som sammanlänkas dagligen kl. 07.30 och 15.00, med start 2/6. Albert Björnström är stoppansvarig tel. 072-503 1770.

Samordningsplaner finns framtagna för både KA3 och KK4 och ska läsas av alla som arbetar inom området denna period, vid behov kan Fredrik eller Albert skicka er planen via mail.

Arbetsmiljösamordnare för båda verken är: Nina Olsson 070 644 3531.

Viktigaste målet är noll olycksfall

I båda verken finns stora och utmanande jobb. För att vi ska lyckas uppnå noll olycksfall, bra kvalitet på utförda jobb och för att innehålla våra tidsplaner ska hållas krävs stort fokus och bra kommunikation/samordning från alla inblandade.
Viktigaste målet är som alltid noll olycksfall för alla inblandade!

Med anledning av covid-19 har vi vidtagit flertalet åtgärder för att minimera eventuell smittspridning under denna period:

 •  Minskat antal sociala sammankomster
 •  Förändringar i samordning
 •  Hanteringen av arbetsorder sker utanför kontrollrum
 •  Hygieninformation samt möjliggöra en bibehållen god hygien
 •  Beställt extra städning av toaletter
 •  Kaffeautomater utspridda i verket.
 •  Uppdelade lunchtider för de största aktörerna.
 •  Endast personer som arbetar med stoppet är i verken. 
 •  Riskbedömning "FU-stopp och covid-19


Vi har försökt märka upp avståndsmarkeringar 2 meter i områden där exexempelvis vid kaffemaskiner och kontrollrum finns så att vi alla blir påminda om att hålla avstånd.

Ett axplock gällande arbetsmiljön detta FU-stopp:

 • Installation ny utsugshuv påmatning grate för minska dammet i maskinhus.
 • Idrifttagning nya UDD stoftreningsanläggningen.
 • Lockbox används nu som permanenta bryt & låsfunktioner, lockbox ansvariga finns utsedda.