Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

FU-stopp i Svappavaara 18-20 november

Förädlingsverken i Svappavaara är mitt uppe i planeringen för ett 48-timmars FU-stopp den 18-20 november samtidigt som nya restriktioner angående covid-19 kommuniceras ut från Region Norrbotten. 

​LKAB har genomfört ett antal stopp för förebyggande underhåll på samtliga verksamhetsorter under pandemin och ett effektivt erfarenhetsutbyte har skett mellan FU-stoppen vilket utgör grunden för Svappavaaras risk- och konsekvensbedömning avseende covid-19. Det gör att vi känner oss trygga med att genomföra FU-stoppet trots de nya restriktionerna. I all stopplaneringen tas hänsyn till covid-19, bland annat skickas ett informationsblad ut till alla externa och interna aktörer samt en grundlig och uppdaterad risk- och konsekvensbedömning av det aktuella covid-19 läget med efterföljande aktiviteter och åtgärder. 

FU-stoppet genomförs för att kunna säkerställa tillgänglighet på producerande enheter/maskiner. Även enheter/maskiner som orsakar hastighetsförluster och kvalitetsavvikelser åtgärdas. För att Svappavaaras förädlingsverk fortsatt skall vara en producerande enhet i LKAB är det viktigt att förebyggade underhåll genomförs regelbundet. 

Alternativet att inte genomföra ett FU-stopp medför en oacceptabelt stor risk för haveri.

Att köra till haveri medför i sin tur bland annat att:

- Arbetena blir mer riskfyllda eftersom inte planering kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt
- Arbetena tar längre tid 
- Svårigheter att covid-19-säkra alla aktiviteter
- Ekonomiska konsekvenser