Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Film: Nu förbereder vi oss inför underhållsstoppet

person framför fabrik
Tomas Engström, underhållschef i förädlingsverken i Malmberget.

Dags för underhållsstopp

Ett planerat underhållsstopp i Malmberget påbörjas lördag den 2 maj med uppstart mot full produktion den 27 maj. Under stoppet kommer cirka 800 entreprenörer att hjälpa LKAB med underhållsarbeten.

Ett planerat underhållsstopp i Malmberget påbörjas lördag den 2 maj med uppstart mot full produktion den 27 maj. Under stoppet kommer cirka 800 entreprenörer att hjälpa LKAB med underhållsarbeten. 

Grov tidplan:

Avställning: lördag 2/5
UH-stopp: måndag 4/5 - torsdag 14/5
Drift: BUV start 20/5 MK3 start 27/5 ANR MAF o spec. prod. 19/5


Vatten – och tryckluftsstopp torsdag 7/5 kl. 06.00 – måndag 11/5 kl. 07.00 Tänk på bryt och lås alla energier.

På måndag den 4 maj startar underhållsjobben i verken ovanjord. De planerade tidskritiska jobben under perioden 4-17maj är följande:

Murverksarbeten i MK3 (kulsinterverk) och BUV (bandugnsverket).
Bogiflexbytet, byte kanal mellan siktstation och maskinhuset, rälsbytet överpart på sintermaskin i BUV.
Densit belägga reaktorn , nya Noxport och rälsbyte sintermaskin i MK3.
Byte komplett infodring 05KV001, inkl svetsning mantel och Byte retur vattenstam  i Anrikningen.
Byte Gråbergsrännan i SOV.
Särskilda risker att beakta vid Maj-stoppet samt att minska riskerna för smittspridning av covid-19

Social distansering som kräver planering

Se över möjligheten att planera jobben med målet att minimera risken för smittspridning av covid-19. Förankra lösningarna med era respektive kontaktpersoner.

  • Vi undviker stora samlingar och köer.
  • Ingen fysisk kontakt, typ handskakningar osv, att föredra är digitalt kommunikation samt ute i fält.Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder, hissar och förråd.
  • Vid Heta Arbeten finns risken för uppkomst av brand på plast- eller gummiinklädd utrustning.
  • Gaskärror och gasflaskor ska vara på gasuppställningsplats när de inte används
  • Rökning är förbjudet inne i anläggningarna
  • Fall från hög höjd - Det är alltid att föredra att upprätta en fast installerad arbetsyta med skyddsräcke.
  • När ett område spärrats av ska avspärrningen förses med skylt som ska ha information om: Orsak till avspärrning/avstängning och namn och telefonnummer till den som spärrat av området.
  • Om avspärrade området är stort kan det vara befogat att ha avspärrningar innanför området för att uppmärksamma risker.

Samrådsmöten under Majstoppet i Malmberget 4-14/5

Stora mötesformer som normalt förekommer under ett underhållsstopp sker i andra former och i betydligt mindre grupper. Ingen fysisk kontakt, typ handskakningar osv, att föredra är digitalt kommunikation samt ute i fält. Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och vistas endast i eget arbetsområde, ingen i kontrollrum och kontor. Planera med era respektive kontaktpersoner.


Alla inblandade i stoppet ska ta del av de arbetsmiljöplaner som finns framtagna av stoppansvariga!

Målet är noll olycksfall, tänk på att säkerheten alltid går först!

Se mer på https://www.lkab.com/uhstopp