Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Extra underhållsstopp i Malmberget

flygbild industriområde
Plats för provtagning: Baksidan av Kos Manskapshus, följ skyltarna.

Arbeta säkert!

Vi är halvvägs genom underhållsstoppet i Malmberget och efter en vecka av hårt arbete måste vi alla stanna upp och tänka till. Jag ser att det slarvas med användning av personlig skyddsutrustning. Det ska inte hända. Din egen och alla som jobbar under stoppets säkerhet är viktigast. Det handlar om skyddsskor, hjälm med hakrem, skyddskläder, skyddsglasögon och hörselskydd. Använd lämpliga skyddskläder för det jobb du utför. Jag vill också påminna om att följa covid-rutinerna. Pandemin pågår fortfarande. Det här ska sitta i ryggmärgen nu. Arbeta säkert! //Tomas Engström

Ett planerat underhållsstopp påbörjas fredag den 27 augusti med uppstart mot full produktion den 13 september. Under stoppet kommer cirka 800 entreprenörer att hjälpa LKAB med underhållsarbeten. 

Notera att vi har uppdaterade rutiner för antigentester för entreprenörer som ska utföra arbete på underhållsstoppet. Läs om detta längre ner på sidan.

Fortsatt hänsyn till riskerna av smittspridning av covid-19 har tagits vid planeringen av underhållsstoppet.

Underhåll ovan jord

De planerade tidskritiska jobben under perioden 4-17 maj är följande:
• Murverksarbeten i BUV (bandugnsverket)

• Nytt transportband utfrakten i BUV

• MVA05KV001 (omgjutning kvarnlagerfundament). I anrikningen sektion 5

• Rep rännor och stup i SOV

• Byte slangfilter rökgasrening

• Växellådsbyte omrörare slurrytank

När det gäller tryckluften så kommer kompressorerna i Vitåfors att stannas v.35, men MK3:s kompressorer kommer att gå under tiden. 

Tänk på bryt och lås alla energier.

Underhåll under jord:

• Mest generella mek-jobb såsom slitplåtsbyten, besiktningar mm.

• Projekt jobbar med ”säkra band” på påmatningsnivå 890m avv om man vill nämna något större enskilt jobb. 

Särskilda risker att beakta vid underhållsstoppet

risker på uh stopp.JPGSe över möjligheten att planera jobben med målet att minimera risken för smittspridning av covid-19. 

• Vi undviker stora samlingar och köer

• Ingen fysisk kontakt, typ handskakningar osv, att föredra är digitalt kommunikation samt ute i fält. Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder, hissar och förråd.

• Vid Heta Arbeten finns risken för uppkomst av brand på plast- eller gummiinklädd utrustning.

• Gaskärror och gasflaskor ska vara på gasuppställningsplats när de inte används

• Rökning är förbjudet inne i anläggningarna 

• Fall från hög höjd Det är alltid att föredra att upprätta en fast installerad arbetsyta med skyddsräcke

• När ett område spärrats av ska avspärrningen förses med skylt som ska ha information om: Orsak till avspärrning/avstängning och namn och telefonnummer till den som spärrat av området.

• Om avspärrade området är stort kan det vara befogat att ha avspärrningar innanför området för att uppmärksamma risker.

Samrådsmöten under UH-stoppet i Malmberget 

Ingen fysisk kontakt, typ handskakningar osv, att föredra är digitalt kommunikation samt ute i fält. Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och vistas endast i eget arbetsområde, ingen i kontrollrum och kontor. Planera med era respektive kontaktpersoner.

Alla inblandade i stoppet ska ta del av de arbetsmiljöplaner som finns framtagna av stoppansvariga.

Målet är noll olycksfall, tänk på att säkerheten alltid går först!

Symboler till covid-artikel LKAB-bladet3.jpg

Detta är varje individs ansvar och gäller fortsatt: håll avstånd där det går, god handhygien och stanna hemma om du har minsta symptom.

Detta gör entreprenören

Före stoppet

• Utför säkerhetsgenomgång med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. Säkerhetsgenomgången innefattar samordningsplan, riskbedömningar och åtgärder för att minimera smittspridning av covid-19. Checklista skyddsrond Covid.docx
• Upprättar beredskapsplan vid händelse av manfall på grund av covid-19.
• Förbereder möjlighet till att delta vid teamsmöten. LKAB tillhandahåller inte nätverk, detta görs enklast via delning från egen mobiltelefon.
• Tar del av information på: www.lkab.com/uhstopp.
• Ansöker/hämtar ut inpassering i god tid innan stoppet.
• Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för att minimera smittspridning med
uppföljning om efterlevnad till samordningsansvarig på LKAB.
• Rutiner för antigentester finns beskrivna längre ner på sidan.

Under stoppet

• Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos sin personal (gäller även underleverantörer), vid symptom ska personen inte jobba.
• Arbetsledningsbackup ska finnas tillgänglig.
• Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och endast i eget arbetsområde, inte i kontrollrum och kontor. Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder
och förråd.
• Håll ihop arbetslag/grupper. Isolera dessa så långt det är möjligt från andra arbetsgrupper. Det gäller inte bara vid utförande av arbete utan även vi ombyte, kafferaster, matintag samt vid transport till och från arbetsplatsen. Beaktas även under fritiden.
• Vi uppmanar alla att inta kaffe i anvisade rastkurar alternativt ta med en termos med kaffe som kan intas i anslutning till arbetsstället om man önskar detta. Kaffetermosar går att beställa från Eurest.
• Skiftöverlämning ska ske utomhus med rekommenderat avstånd.
• Digital kommunikation med andra arbetslag vid till exempel samordning av travers.
• Förrådet håller stängda dörrar. Rutin för uthämtning av förrådsartiklar återfinns i samordningsplanen.
• Alla samordnings- och avstämningsmöten kommer ske digitalt. Respektive entreprenör ska tillhandahålla egen dator för att kunna ansluta till teamsmöte.
• För att undvika onödiga utrymningar begär avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.
• Utrusta er personal med personliga handspritsflaskor som de kan bära med sig och
använda vid behov.
• Undvik trängsel vid ombyte.
• Säkerhetsgenomgång (samordningsplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19) med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet.
• Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos all personal, vid symptom ska personen inte jobba.
• Arbetsledningsbackup ska finnas på plats.
• Ingen fysisk kontakt, till exempel handskakningar. Digital kommunikation är att föredra.

Munskydd

Munskydd är enligt FHM:s uppdaterade rekommendationer ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder i vissa specifika situationer då nära kontakt med andra krävs.

Utifrån detta rekommenderas på LKAB att munskydd används om man, på grund av arbetet, under en längre tid måste vara fysiskt nära andra som man normalt sett inte träffar. Munskydd får dock aldrig ersätta övriga smittskyddsåtgärder; särskilt viktigt är att alltid stanna hemma om man har symtom. Varje verksamhet ansvarar för att identifiera i vilka situationer munskydd kan behövas.

OBS! Det är viktigt att använda munskydd kastas i sopkorg med plastpåse för att minska smittrisken.

Så här hanterar du munskyddet
munskydd.jpg

Flöde antigentester repstopp LKAB Malmberget v.35-36 2021

Extern repstoppspersonal bokas in på en provtagningstid via denna länk: https://www.bokadirekt.se/boka-tjanst/fu-stopp-malmberget-40429/fu-stopp-malmberget-298-109-21-1539115

Personer som är fullvaccinerade (min. 2 doser) eller de som har intyg på att de har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna behöver inte utföra antigentesten.

All övrig personal som är involverade i repstoppet ska obligatoriskt utföra antigentestet.

Obs! Den externa personalen bokar in sig via sin chef eller av sig själva via länken. Man ska ha med sig en ifylld samtyckes blankett när man kommer till testlokalen.

Testet är giltigt i 72 timmar och därefter ska ett nytt test göras för all personal som ska in på industriområdet och utföra repstoppsarbeten.

Stickprovskontroller kommer att utföras för kontroll av efterlevnad av testförfarandet.

  • Plats för provtagning: Baksidan av Kos Manskapshus, följ skyltarna.
  • Alla som ska testa sig måste vara symtomfria!
  • Den som ska testas ska fylla i bifogad fil samtyckesblankett och ta med sig den samt legitimation till provtagningen.
  • Det finns bokningsbara tider från helgen 28 – 29 aug fram till den 10 september.
  • Det är viktigt att man kommer på den tiden man har bokat och inte en stund före eller efter J
  • Den som ska testas parkerar utanför provtagningskuren och väntar i sin bil så kommer vi ut och tar testet, sedan åker man iväg till anvisad parkering för att vänta på svar, det tar ca 15 minuter.
  • Om provsvaret är negativt så skickar vi ett sms till den kundanställda, och sedan en sammanställning till chefen efter att alla är testade.
  • Om provsvaret är positivt så ringer vi upp både den kundanställda samt chefen för att meddela detta, och då behöver man komma tillbaka till kuren för att få vidare information samt fylla i papper för smittspårning.

Obs! Den externa personalen bokar in sig via sin chef eller av sig själva via länken och sedan så måste man se till att ha med sig en ifylld samtyckesblankett när man kommer till testlokalen. Samtyckesblankett på engelska.

Alla som ska provta sig måste vara symtomfria!

Legitimation och förifylld samtyckesblankett uppvisas vid provtagningen.

Plats för provtagning: Baksidan av Kos Manskapshus, följ skyltarna.
Testlokalen är placerad bakom Kos manskapshus, se bild högst upp på denna sida. Vägen på baksidan av Kos manskapshus kommer vara enkelriktad under underhållsstoppet. Infart kommer bli från vägen som går till stora personalparkeringen. Sträckan som är i anslutning till infarten mot testlokalerna kommer att hastighetsbegränsas till 20 km/h.

Restaurang och omklädning

Öppettider i restaurang Vitåfors och 1250 under underhållsstoppet

OBS! Utifrån Covid-19 så är det i år speciella restriktioner som vi måste förhålla oss till.
Vecka 35-36 får EJ entreprenörer som arbetar med underhållsstoppet besöka restaurangen Vitåfors.

Restaurang Vitåfors (EJ förentreprenörer som arbetar med underhållsstoppet)

V.35 & 36 09:00-13:00 måndag-fredag (ordinarie öppettider)

Restaurang 1250

08:45-11:00 & 17:00-19:30 helger 08:45-11:00

Vi har även ett tält med varuautomater där du kan köpa baguetter, dryck och snacks.
För dig som är entreprenör/konsult kan du beställa matlådor/matiga baguetter, dryck samt termos med kaffe som vi kan leverera till er.

Hur beställer jag matlåda, baguetter m.m.?
Denna beställning mailas vitafors@eurest.se. Eller ring 0970-76585. Beställning MÅSTE ske senast 06:30 samma dag. Inför helgen senast kl. 09:00.

Meny under stoppet: https://www.compass-group.se/MatDryck/Restauranger/malmberget/vitafors/

VÄLKOMMEN önskar restaurangchef Annie med personal

Omklädning

3D Vy  Tvätt och tält med text.jpg

Omklädning kommer inte att erbjudas i manskapshus som tidigare år. Istället etableras baracker för omklädning på anvisade platser för den som bokar detta. Detta gör vi för att i största möjliga mån undvika samlingspunkter. 

Mer information om vad LKAB gör och åtgärder som förväntas av entreprenören finner du här