Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Underhållsstopp i Malmberget

flygbild industriområde

Ett underhållsstopp på 24 timmar kommer att genomförs den 10 februari i Malmberget.
– Inför underhållstoppet har en risk- och konsekvensanalys gjorts, där särskild hänsyn till covid-19 har tagits, säger Tomas Engström, underhållschef i Malmberget.

Arbetet utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa bedömningar resulterar i ytterligare lokala åtgärder för dygnsstoppet.
– Stor vikt läggs på att skapa förutsättningar för att hålla god handhygien genom extra toaletter, utdelning av handspritflaskor samt utökad städning. De olika arbetsgrupperna hålls åtskilda i verken och varje företag har egna rastutrymmen och toaletter, matsalen kommer vara stängd för entreprenör. En lösning är att via Vitåfors matsal beställa matlåda som sedan levereras till arbetsplatserna, säger han.

Restaurang Vitåfors Malmberget: Vi kan leverera matlåda till din arbetsplats, gör din beställning via http://lkab.dittkort.se/easymeal/lkab2.htm (saknas din leveransadress hör av dig till vitafors@eurest.se så kan vi lägga in den).

Rådande direktiv kommuniceras ut till samtliga berörda såväl före stoppet som under. Skyddsombud, arbetsledare och brandkår gör ronderingar i och utanför verken.
– LKAB:s planerade underhållsstopp är avgörande för att vi ska kunna köra anläggningarna på ett säkert sätt. Vårt uppdrag är att säkerställa att verksamheten kan fortsätta bedrivas, samtidigt som vi tar coronapandemins utmaningar på största allvar, säger Tomas Engström.

Handtvätt i första hand där det är möjligt. Där den möjligheten inte finns gäller handsprit.

Symboler till covid-artikel LKAB-bladet3.jpg

Detta är varje individs ansvar och gäller fortsatt: håll avstånd där det går, god handhygien och stanna hemma om du har minsta symptom.


Detta gör entreprenören

Före stoppet
• Utför säkerhetsgenomgång med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. Säkerhetsgenomgången innefattar samordningsplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19.
• Upprättar beredskapsplan vid händelse av manfall på grund av covid-19.
• Förbereder möjlighet till att delta vid Teamsmöten. LKAB tillhandahåller inte nätverk, utan detta görs enklast via delning från egen mobiltelefon.
• Tar del av information på: www.lkab.com/uhstopp.
• Ansöker/hämtar ut inpassering i god tid innan stoppet.
• Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för att minimera smittspridning med uppföljning om efterlevnad till samordningsansvarig på LKAB.


Under stoppet
• Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos sin personal (gäller även underleverantörer), vid symptom ska personen inte jobba.
• Arbetsledningsbackup ska finnas tillgänglig.
• Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och endast i eget arbetsområde, inte i kontrollrum och kontor. Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder och förråd.
• Håll ihop arbetslag/grupper. Isolera dessa så långt det är möjligt från andra arbetsgrupper. Det gäller inte bara vid utförande av arbete utan även vi ombyte, kafferaster, matintag samt vid transport till och från arbetsplatsen. Beaktas även under fritiden.
• Vi uppmanar alla att inta kaffe i anvisade rastkurar alternativt ta med en termos med kaffe som kan intas i anslutning till arbetsstället om man önskar detta.
• Skiftöverlämning ska ske utomhus med rekommenderat avstånd.
• Digital kommunikation med andra arbetslag vid till exempel samordning av travers.
• Förrådet håller stängda dörrar. Rutin för uthämtning av förrådsartiklar återfinns i samordningsplanen.
• Alla samordnings- och avstämningsmöten kommer ske digitalt. Respektive entreprenör ska tillhandahålla egen dator för att kunna ansluta till teamsmöte.
• För att undvika onödiga utrymningar begär avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.
• Utrusta er personal med personliga handspritsflaskor som de kan bära med sig och använda vid behov.
• Undvik trängsel vid ombyte.
• Säkerhetsgenomgång (samordningsplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19) med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet.
• Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos all personal, vid symptom ska personen inte jobba.
• Arbetsledningsbackup ska finnas på plats.
• Ingen fysisk kontakt, till exempel handskakningar. Digital kommunikation är att föredra.

Checklista skyddsrond Covid.docx