Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Underhållsstopp vecka 19-20

Stort fokus på riskbedömningar med sannolikhet och konsekvens med åtgärdslista som kommuniceras ut till alla. Tänk på att heta arbeten (svetsning och skärning) kräver tillståndsansvarig vid heta arbeten och följ rutin på avspärrning av arbetsområden.

Tänk på! - 30 sekunder riskanalys (stanna och tänkt till) - det finns tid!

//Tomas Engström

Med start lördag 7 maj inleds ett planerat underhållsstopp i Malmberget. Beräknad uppstart mot full produktion igen är 23 maj. Under stoppet kommer cirka 800 entreprenörer att hjälpa LKAB med underhållsarbeten.

Samordning stopp-/starttider
för UH-stopp Vitåfors Malmberget vecka 19-20

GRUVA

Produktion från M1250 stannar från torsdag kl 15, M1000 producerar som planerat till
avställning.

Vi Östra: Avställning fredag 6/5 kl 06.00. Rensning ficka 59, det innebär att det kan komma berg till lappkyrkan i början av veckan vilket kräver lägre nivåer i lappkyrkan inför stoppet.
Prel. start torsdag 19/5.

Vi Västra: Avställning fredag 6/5 Kl 22,00. Ev. rensning ficka 58, det innebär att det kan komma berg till lappkyrkan i början av veckan vilket kräver lägre nivåer i lappkyrkan inför stoppet. Prel. start torsdag 19/5.

Lappkyrkebandet, prel. avställning i början av veckan, prel. måndag, när rensning av ficka 59 är klar. Om ficka 58 behöver rensas: låg nivå i lappkyrkan krävs för rensberg från fickorna.
Prel. start torsdag 19/5.

Alliansens bergspel: står 1/4 – 30/9 för renovering.

Baron 600 stängs all trafik från V19 och fyra veckor framåt, för omförstärkning.

SOVRINGSVERK

Avställning sovringen påbörjas: Prel. lördag kl 12:00
Sek 4: Måndag 9/5 kl:06:00 – Torsdag 19/5 kl: 15:00
Sek 5-6: Måndag 9/5 kl:06:00 – Torsdag 19/5 kl: 15:00
Sek 7-8: Måndag 9/5 kl:06:00 – Torsdag 19/5 kl: 15:00
Stopp inlastningsficka, justeras mot nivån i lappkyrkan. Anrv meddelar LBB.

ANRIKNINGSVERK

Avställning Anrikningsverk påbörjas, prel. fredag 6/5, anpassas mot pelletsverk och gruva.
Door 1. Avställning 6-8/5, reparationsarbeten 9-19/5 kl 23:00.
Door 2. Avställning 6-8/5, reparationsarbeten 9-26/5. Kl 23:00.
Door 3. Avställning 1-2/5, reparationsarbeten 3-19/5.Kl 15:00
Sektion 4. Avställning 6-8/5, reparationsarbeten 9-26/5.
Sektion 5. Avställning 1-2/5, reparationsarbeten 3-19/5. Kl 15:00
MP-ficka 2. Avställning 30/4 -1/5, tömning 2-7/5, reparationsarbeten 8-19/5. Kl 15:00
01KV002. Avställning 6-8/5, reparationsarbeten 9/5 -5/6.
Stopp bilfickan sektion 6. Anrv meddelar entreprenör.

MK3

Tomma slurrytankar Fredag 6/5 till kl 20:00.
Stopp pelletsverk Fredag 6/5 kl 2200.
UH-arbeten Måndag 9/5 maj kl 06:00 till torsdag 19/5.
Torkeldning startar torsdag 19/5 (4 dygn). Produktion söndag kväll måndag morgon.
Låga nivåer krävs i Norra pelletssilot vid byte av lucka i ficktoppen. Malmtrafik planerar att
tömma silos under helgen.

BUV

Tomma slurrytankar Fredag 6/5 till kl 20,00.
Stopp pelletsverk Fredag 6/5 22:00.
UH-arbeten pågår: Måndag 9/5 till torsdag 19/5,
Prel. torsdag påbörjas torkeldning. Produktion lördag kväll – söndag morgon.

SME

Tryckluftsstopp från Fredag 13/5 kl 06:00 till måndag 16/5 kl 09:00.
Nalo-bassängen kommer att tömmas Torsdag 12/5 Kl 06:00,
Tillgång på vatten är begränsad och kan ta slut.
Återfyllnad av bassängen startar måndag 16/5. Brandvatten finns ej tillgängligt.

CF

Bemanning mellan kl 06:00 – 24:00, helger kl 06:00-18:00
Övrig tid beredskap: Ring industrivakten, tfn 6280.
Extra lastbil finns tillgänglig kvällar och helger från lördag 7/5 till onsdag 18/5.

SMD

Vid behov av extrajobb, Maila SE SM Beställning Tunga Transporter MBGT
OBS!! Glöm inte ansvar och process vid beställning.

Önskemål om att förlänga plåtbeläggning under tappar i CU 3, prel. från 16/5. Koordineras med sovringen.

Inga större asfalteringjobb under stoppet ovan jord, en del lagning vid vågen samt backen upp mot vakten.

Vägjobb under jord
Asfalteringsplan tas fram senast fredag.
Viri1146 Vältbetongsgjutning 10-11/5.
Ingen asfaltering mellan 815-1000 i år.
Asfaltering mellan 500m - 600m kommer att utföras.

MVD

Bemanning från måndag 9/5 till 19/5 mellan kl 06:00 -18:00.
Tomas Axelsson tfn 6271. Malin Strand tfn 6225.


PROJEKT

Anrikning, renovering varma förtjockarna, MVA00DO001-003
2022-04-20 – Montage plattformar, gångvägar etc. Utrymmeskrävande i ANR.
2022-05-03, 07:00 Start arbeten på D0 0O3 (Sektion 5 ställs av)
2022-05-09, 07:00 Start arbete på DO 001, 002.
2022-05-19, 23:00 Uppstart efter UH-stopp, DO 003 samt DO 001(sektion 1, 5 och 6)
2022-05-26, 23:00 Uppstart DO 002 (Sektion 4)

Projektet planerar att ha personal dygnet runt i ANR. under perioden 3/5 till 26/5.
Travers MVA00LY017 (doorarna) kommer att vara väldigt upptagen under montagetiden.
Många tunga lyft kommer att ske. Extra reservdelar till travers inköpta.
Området utanför ANR mot kalla förtjockarna kommer att fungera som upplagsplats för
projektet. Mycket trafik med lastbil och lastmaskin kommer att förekomma.

Säkra band

Töming av MP-ficka 2 påbörjas måndag 2 maj 06:00. Detta görs under ordinarie produktion via matarna. Enligt tidplanen siktar vi på att vara färdiga med tömningen före söndag 8 maj 06:00.
Reparation av luckor, rännor och slitplåt påbörjas direkt MP-ficka 2 är tom.
Arbeten pågår fram till torsdag 19 maj 12:00.

Malmtrafik

MK3 Lossning/lastningsstopp 17-19 maj.
Cylinderbyte spår 24 koordineras med planeringen före utförandet.
BUV
Byte av hydrauliken BUV startar måndag 9/5 07:00. Arbetet klart 19/5.
Silosarna i BUV bör vara tömda med tåg till måndag 9/5.
Vid brytning av ström till Alliansen var vänlig kontakta växlingen nere på bangården 0970-
76702 eftersom kommunikationsradiosystemet kan påverkas.

Samordning UH-stopp

Särskilda risker att beakta vid underhållsstoppet

risker på uh stopp.JPG

 • Se över möjligheten att planera jobben med målet att minimera risken för smittspridning av covid-19.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Om du är arbetsledare har du ett extra stort ansvar för att se till att ingen kommer sjuk kommer på jobbet.
 • Var noggrann med handhygien och städning, se till att alla har tillgång till handsprit och städa era arbetsbodar.
 • Håll isär arbetsgrupper och företag i så hög grad som möjligt, undvik stora samlingar.
 • I så stor utsträckning som möjligt, använd de digitala lösningarna istället för fysiska möten.
 • Vid Heta Arbeten finns risken för uppkomst av brand på plast- eller gummiinklädd utrustning.
 • Gaskärror och gasflaskor ska alltid vara på gasuppställningsplats när de inte används.
 • Rökning är förbjudet inne i anläggningarna.
 • Minimera risken för fall från hög höjd. Det är alltid att föredra att upprätta en fast installerad arbetsyta med skyddsräcke.
 • När ett område spärrats av ska avspärrningen förses med skylt som ska ha information om: Orsak till avspärrning/avstängning och namn och telefonnummer till den som spärrat av området.
 • Om avspärrade området är stort kan det vara befogat att ha avspärrningar innanför området för att uppmärksamma risker.

Alla inblandade i stoppet ska ta del av de arbetsmiljöplaner som framtagits av stoppansvariga!

Målet är noll olycksfall, tänk på att säkerheten alltid går först! Det finns alltid tid att tänka till före!

Mer information om vad LKAB gör och åtgärder som förväntas av entreprenören finner du här

Öppettider i restaurang Vitåfors och 1250 under repstoppet v 19-20 2022

Var du än befinner dig HÅLL AVSTÅND

Restaurang Vitåfors

Vardagar 09:00-13:00 samt 16:00-17:30.

Helg 10:00-12:30.

Restaurang 1250

Vardagar 08:45-11:00 samt 17:00-19:30.

Helg 08:45-11:00.                                                                                                               

För entreprenörer/leverantörer finns det även möjlighet att beställa matlådor som levereras till er barack barack.

Hur beställer jag matlådor?

Skicka ett mail till vitafors@eurest.se eller ring 0970-765 85

Öppettider och matsedel under repstopp