Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vi behöver alla hjälpas åt under årets majstopp

flygbild industriområde
Plats för provtagning: Baksidan av Kos Manskapshus, följ skyltarna.

Samtliga entreprenörer som ska utföra arbete på underhållsstoppet ska innan arbete påbörjas kunna uppvisa ett negativt provsvar från covid-test. Vidare ska ett nytt test göras var tredje dag, det vill säga maximalt med 72 timmars mellanrum. Detaljerad beskrivning av hur detta går till finns längre ner på sidan.

 

Symboler till covid-artikel LKAB-bladet3.jpg

Detta är varje individs ansvar och gäller fortsatt: håll avstånd där det går, god handhygien och stanna hemma om du har minsta symptom.


Detta gör entreprenören

Före stoppet

• Utför säkerhetsgenomgång med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. Säkerhetsgenomgången innefattar samordningsplan, riskbedömningar och åtgärder för att minimera smittspridning av covid-19. Checklista skyddsrond Covid.docx
• Upprättar beredskapsplan vid händelse av manfall på grund av covid-19.
• Förbereder möjlighet till att delta vid teamsmöten. LKAB tillhandahåller inte nätverk, detta görs enklast via delning från egen mobiltelefon.
• Tar del av information på: www.lkab.com/uhstopp.
• Ansöker/hämtar ut inpassering i god tid innan stoppet.
• Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för att minimera smittspridning med
uppföljning om efterlevnad till samordningsansvarig på LKAB.
• Samtliga i personalstyrkan gör ett snabbtest och inväntar provsvar (tar 15 min) före arbetet påbörjas. Se nedan för beskrivning av förloppet.

Under stoppet

• Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos sin personal (gäller även underleverantörer), vid symptom ska personen inte jobba.
• Arbetsledningsbackup ska finnas tillgänglig.
• Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och endast i eget arbetsområde, inte i kontrollrum och kontor. Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder
och förråd.
• Håll ihop arbetslag/grupper. Isolera dessa så långt det är möjligt från andra arbetsgrupper. Det gäller inte bara vid utförande av arbete utan även vi ombyte, kafferaster, matintag samt vid transport till och från arbetsplatsen. Beaktas även under fritiden.
• Vi uppmanar alla att inta kaffe i anvisade rastkurar alternativt ta med en termos med kaffe som kan intas i anslutning till arbetsstället om man önskar detta. Kaffetermosar går att beställa från Eurest.
• Skiftöverlämning ska ske utomhus med rekommenderat avstånd.
• Digital kommunikation med andra arbetslag vid till exempel samordning av travers.
• Förrådet håller stängda dörrar. Rutin för uthämtning av förrådsartiklar återfinns i samordningsplanen.
• Alla samordnings- och avstämningsmöten kommer ske digitalt. Respektive entreprenör ska tillhandahålla egen dator för att kunna ansluta till teamsmöte.
• För att undvika onödiga utrymningar begär avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.
• Utrusta er personal med personliga handspritsflaskor som de kan bära med sig och
använda vid behov.
• Undvik trängsel vid ombyte.
• Säkerhetsgenomgång (samordningsplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19) med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet.
• Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos all personal, vid symptom ska personen inte jobba.
• Arbetsledningsbackup ska finnas på plats.
• Ingen fysisk kontakt, till exempel handskakningar. Digital kommunikation är att föredra.

Munskydd

Munskydd är enligt FHM:s uppdaterade rekommendationer ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder i vissa specifika situationer då nära kontakt med andra krävs.

Utifrån detta rekommenderas på LKAB att munskydd används om man, på grund av arbetet, under en längre tid måste vara fysiskt nära andra som man normalt sett inte träffar. Munskydd får dock aldrig ersätta övriga smittskyddsåtgärder; särskilt viktigt är att alltid stanna hemma om man har symtom. Varje verksamhet ansvarar för att identifiera i vilka situationer munskydd kan behövas.

OBS! Det är viktigt att använda munskydd kastas i sopkorg med plastpåse för att minska smittrisken.

Så här hanterar du munskyddet
munskydd.jpg

 

 

Flödesbeskrivning vid antigentest 15–29 maj 2021

Extern repstoppspersonal bokas in på en provtagningstid via denna länk: https://www.bokadirekt.se/places/fu-stopp-malmberget-40429

Obs! Den externa personalen bokar in sig via sin chef eller av sig själva via länken och sedan så måste man se till att ha med sig en ifylld samtyckesblankett när man kommer till testlokalen. Samtyckesblankett på engelska.

Testet är giltigt i 72 timmar och därefter ska ett nytt test göras för all extern personal som ska in på industriområdet och utföra repstoppsarbeten.

Plats för provtagning: Baksidan av Kos Manskapshus, följ skyltarna.

Alla som ska provta sig måste vara symtomfria!

Legitimation och förifylld samtyckesblankett uppvisas vid provtagningen.

Fömiddags- och eftermiddagstider för bokning av provtagning finns 15 och 16 maj mellan 05:30 och 08:00, samt 17:30 och 20:00. Kom inte för tidigt och inte för sent. Här behöver vi alla hjälpas åt för att få ett bra flöde.

De nästkommande dagarna när trycket väntas öka på provtagningen har provtagningstiderna utökats, se nedan.

Parkera utanför provtagningskuren och vänta i bilen så kommer vi ut och tar testet. Svar skickas via sms inom cirka 15 minuter. Arbete får inte påbörjas förrän negativt svar har bekräftats.

Beskrivning i detalj

Testlokalen är placerad bakom Kos manskapshus, se bild högst upp på denna sida. Vägen på baksidan av Kos manskapshus kommer vara enkelriktad under underhållsstoppet. Infart kommer bli från vägen som går till stora personalparkeringen. Sträckan som är i anslutning till infarten mot testlokalerna kommer att hastighetsbegränsas till 20 km/h.

Det finns 10 bokningsbara tider varje kvart, 15, 16 maj är fm tiderna: 5.30, 5.45, 6.00, 6.15, 6.30, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00 och em. tiderna: 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45 & 20.00

Det finns 10 bokningsbara tider varje kvart, 17 maj är fm tiderna: 5.30, 5.45, 6.00, 6.15, 6.30, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00 och em. tiderna: 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45 & 20.00

18–29 maj är fm tiderna: 5.30, 5.45, 6.00, 6.15, 6.30, 7.00, 7.15, 7.30 (5 st) och em. tiderna: 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 19.00, 19.15, 19.30 (5 st)

Det är viktigt att man kommer på den tiden man har bokat och inte en stund före eller efter.

Parkera utanför provtagningskuren och vänta i bilen så kommer vi ut och tar testet, sedan åker man iväg till anvisad parkering för att vänta på svar, det tar ca 15 minuter.

Om provsvaret är negativt skickar vi ett sms till den kundanställda, och sedan en sammanställning till chefen efter att alla är testade.

Om provsvaret är positivt ringer vi upp både den kundanställda samt chefen för att meddela detta, och då behöver man komma tillbaka till kuren för att få vidare information samt fylla i papper för smittspårning.

Restaurang och omklädning

Öppettider i restaurang Vitåfors och 1250 under underhållsstoppet v.20 och 21

OBS! Utifrån covid-19 är det i år speciella restriktioner som vi måste förhålla oss till. Var du än befinner dig, håll avstånd.

Restaurang Vitåfors ovan jord är endast öppen för LKAB-anställda.

Restaurang 1250  under jord är öppet för LKAB-anställda och övrig personal som arbetar under jord under stoppet. Öppettiderna är: 08:45-11:00 & 17:00 -19:30, helger 08:45-11:00.

Vi har även ett tält med varuautomater där du kan köpa baguetter, dryck och snacks.

För dig som är entreprenör/konsult kommer vi att erbjuda möjlighet att beställa matlådor/matiga baguetter, dryck samt termos med kaffe. Som vi leverera till er barack.

Meny under stoppet? Gå in via vår APP Eurest Sverige eller på hemsidan:
https://www.compass-group.se/MatDryck/Restauranger/malmberget/vitafors/

Två sätt att beställa matlåda, baguetter m.m

1. Beställning sker via vår APP Eurest Sverige.  Beställning MÅSTE ske senast 06:30 samma dag. Inför helgen kl. 09:00 dagen innan.

2. Fakturakund. Denna beställning mailas in på vitafors@eurest.se. Beställning MÅSTE ske senast 06:30 samma dag. Inför helgen senast kl. 09:00.

Efter stoppet så önskar vi ALLA välkomna till restaurangen igen.

VÄLKOMMEN önskar restaurangchef Annie med personal

Omklädning

3D Vy  Tvätt och tält med text.jpg

Omklädning kommer inte att erbjudas i manskapshus som tidigare år. Istället etableras baracker för omklädning på anvisade platser för den som bokar detta. Detta gör vi för att i största möjliga mån undvika samlingspunkter. 

Mer information om vad LKAB gör och åtgärder som förväntas av entreprenören finner du här