Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Senaste nytt uh-stopp

Information om underhållsarbeten

Här informerar vi om underhållsarbetena och hur vi tillsammans ska minska riskerna för smittspridning av covid-19. Med anledning av covid-19 krävs mer planering än normalt, bland annat kopplat till kraven på social distansering.

Nästa underhållsstopp är i förädlingsverken i Svappavaara, 22-30 augusti.  

Säkerheten först

Stanna hemma om du har förkylnings-symptom. Tvätta händerna regelbundet. Håll avstånd till andra människor.

Säkerheten först

Stanna hemma om du har förkylnings-symptom. Tvätta händerna regelbundet. Håll avstånd till andra människor.

Tack för att du tar detta på allvar och tar ansvar!

Tvätta händerna
Håll avstånd

Information in English

Viktiga länkar och dokument:

Åtgärder inför och under underhållsstoppet i Svappavaara:

Dessa åtgärder gäller generellt (förutom Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer). 

Vad gör LKAB:

 

 • Utökar med extra toaletter
 • Tillhandahåller plats för rastkurar som entreprenörer hänvisas till
 • Utökad städning där behov finns
 • Restaurang Gruvköket kommer att hållas stängt för externa då utformningen av lokalerna gör att vi inte kan hålla avstånd på ett smittsäkert sätt
 • Kaffe- och vattenautomater kommer inte att finnas ute i anläggningarna då dessa bidrar till områden med trängsel.
 • En del entreprenörer kommer att byta om i LKAB:s manskapshus i Kiruna för att bereda mer plats i manskapshusen i Svappavaara.
 • Produktionscentralen kommer att hållas stängd för besökande, därmed kommer arbetsbesked till kontrollrum lämnas enligt rutin i AMP.
 • Riktade skyddsronder med avseende på covid-19 kommer att genomföras. Externa arbetsledning kommer att kallas till dessa.

 

Vad gör entreprenören

Före stoppet

 • Utför säkerhetsgenomgång med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. Säkerhetsgenomgången innefattar arbetsmiljöplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19 (detta dokument).
 • Upprättar beredskapsplan vid händelse av manfall pga. Covid-19.
 • Förbereder möjlighet till att delta vid teamsmöten. LKAB tillhandahåller inte nätverk, utan detta görs enklast via delning från egen mobiltelefon.
 • Tar del av information på: www.lkab.com/uhstopp
 • Ansöker/hämtar ut inpassering i god tid innan stoppet
 • Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för att minimera smittspridning med uppföljning om efterlevnad till samordningsansvarig LKAB.

Under stoppet

 • Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos sin personal (gäller även UE’n), vid symptom ska personen inte jobba.
 • Arbetsledningsbackup ska finnas tillgänglig.
 • Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och endast i eget arbetsområde, inte i kontrollrum och kontor. Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder och förråd.
 • Håll ihop arbetslag/grupper. Isolera dessa så långt det är möjligt från andra arbetsgrupper. Detta gäller inte bara vid utförande av arbete utan även vi ombyte, kafferaster, matintag, transport till och från arbetsplats. Beaktas även under fritiden.
 • Vi uppmanar alla att inta kaffe i anvisade rastkurar alternativt ta med en termos med kaffe som kan intas i anslutning till arbetsstället om man önskar detta. Vattenflaskor medtages till arbetsplatserna om man anser att behov finns av det.
 • Skiftöverlämning ska ske utomhus med rekommenderat avstånd.
 • Digital kommunikation med andra arbetslag vid till exempel samordning av travers
 • Förrådet håller stängda dörrar. Rutin för uthämtning av förrådsartiklar återfinns i arbetsmiljöplanen
 • Alla samordnings- och avstämningsmöten kommer ske digitalt. Respektive entreprenör ska tillhandahålla egen dator för att kunna ansluta på teamsmöte.
 • För att undvika onödiga utrymningar begär avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.
 • Entreprenörer äter i egen rastkur eftersom Gruvköket kommer att hålla stängt för extern personal. Undvik att belasta butiker och restauranger i Svappavaara. Entreprenörer hänvisas till att ha egen matlåda eller beställa matlåda från Gruvköket. Matbackarna levereras till respektive rastkur (se rutin för beställning av mat i Arbetsmilöplanen).
 • Utrusta er personal med personliga handspritsflaskor som de kan bära med sig och använda vid behov.
 • Undvik trängsel i manskapshus genom att hålla olika starttider.
 • Säkerhetsgenomgång (arbetsmiljöplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19) med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. 
 • Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos all personal, vid symptom ska personen inte jobba.
 • Arbetsledning backup ska finnas på plats.
 • Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och endast i eget arbetsområde, inte i kontrollrum och kontor.
  Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder, hissar och förråd.
 • Stora mötesformer som normalt förekommer under ett underhållsstopp sker i andra former och i betydligt mindre grupper.
 • Ingen fysisk kontakt, typ handskakningar osv. Digital kommunikation är att föredra.
 • Hämta ut material på angiven plats utanför centralförrådet (CF) efter kontakt med personal på CF, telefon: 0970-737 11 eller 0970-766 18. Trafikförbud bakom CF gäller.
 • För att undvika onödiga utrymningar begär avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.
 • Entreprenörer äter i egen rastkur eller på firman, eftersom entreprenörsfikarum kommer att vara stängt. 

Hela dokumentet med information för entreprenörer inför UH-stopp 22-30 augusti hittar du här

Michael Palo, LKAB:s direktör för Affärsområde Järnmalm om varför det är viktigt att genomföra underhållsstoppet:

– LKAB tar vårt samhällsansvar genom att säkerställa att verksamheten fortfarande kan bedrivas samtidigt som åtgärder för att bromsa smittspridningen vidtas. Vi kommer inte stänga i något förebyggande syfte utan förhåller oss till myndigheternas direktiv. Det gäller att ha respekt för vår välfärd och för vad basindustrin byggt upp över tid. Konsekvenserna av att stanna allt är förödande och vi har bara börjat se effekterna av covid-19, varsel och fabriker som stänger. Vi tar vårt ansvar och kör så länge vi kan – utan att ta några risker.

LKAB genomför underhållsstopp med särskilda restriktioner