Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Senaste nytt uh-stopp

Information om underhållsarbeten

Här informerar vi om underhållsarbetena och hur vi tillsammans ska minska riskerna för smittspridning av covid-19. Med anledning av covid-19 krävs mer planering än normalt, bland annat kopplat till kraven på social distansering. Det krävs även att alla inblandade individer följer planen och tar sitt ansvar.

Säkerheten först

Stanna hemma om du har förkylnings-symptom. Tvätta händerna regelbundet. Håll avstånd till andra människor.

Säkerheten först

Stanna hemma om du har förkylnings-symptom. Tvätta händerna regelbundet. Håll avstånd till andra människor.

Tack för att du tar detta på allvar och tar ansvar!

Tvätta händerna
Håll avstånd

Information in English

Viktiga länkar och dokument:

Dessa åtgärder gäller generellt (förutom Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer). 

Vad gör LKAB:

 

 • Utökar med extra toaletter.
 • Tillhandahåller plats för rastkurar som entreprenörer hänvisas till.
 • Utökar städning där behov finns. 
 • Schemalagd tillgång till restaurang och manskapshus för att undvika större folksamlingar.
 • Samt lokala åtgärder.

 

Vad gör entreprenören

Före stoppet

 • Utför säkerhetsgenomgång med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. Säkerhetsgenomgången innefattar samordningsplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19.
 • Upprättar beredskapsplan vid händelse av manfall på grund av Covid-19.
 • Förbereder möjlighet till att delta vid teamsmöten. LKAB tillhandahåller inte nätverk, utan detta görs enklast via delning från egen mobiltelefon.
 • Tar del av information på: www.lkab.com/uhstopp.
 • Ansöker/hämtar ut inpassering i god tid innan stoppet.
 • Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för att minimera smittspridning med uppföljning om efterlevnad till samordningsansvarig på LKAB.

Under stoppet

 • Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos sin personal (gäller även underleverantörer), vid symptom ska personen inte jobba.
 • Arbetsledningsbackup ska finnas tillgänglig.
 • Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i verken och endast i eget arbetsområde, inte i kontrollrum och kontor. Undvik att vistas i LKAB:s verkstäder och förråd.
 • Håll ihop arbetslag/grupper. Isolera dessa så långt det är möjligt från andra arbetsgrupper. Det gäller inte bara vid utförande av arbete utan även vi ombyte, kafferaster, matintag samt vid transport till och från arbetsplatsen. Beaktas även under fritiden.
 • Vi uppmanar alla att inta kaffe i anvisade rastkurar alternativt ta med en termos med kaffe som kan intas i anslutning till arbetsstället om man önskar detta.
 • Skiftöverlämning ska ske utomhus med rekommenderat avstånd.
 • Digital kommunikation med andra arbetslag vid till exempel samordning av travers.
 • Förrådet håller stängda dörrar. Rutin för uthämtning av förrådsartiklar återfinns i samordningsplanen. 
 • Alla samordnings- och avstämningsmöten kommer ske digitalt. Respektive entreprenör ska tillhandahålla egen dator för att kunna ansluta till teamsmöte.
 • För att undvika onödiga utrymningar begär avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.
 • Utrusta er personal med personliga handspritsflaskor som de kan bära med sig och använda vid behov.
 • Undvik trängsel vid ombyte.
 • Säkerhetsgenomgång (samordningsplan, riskbedömningar och åtgärder covid-19) med hela personalstyrkan som är på plats inför stoppet. 
 • Arbetsledning genomför löpande kontroller av allmäntillståndet hos all personal, vid symptom ska personen inte jobba.
 • Arbetsledningsbackup ska finnas på plats.
 • Ingen fysisk kontakt, till exempel handskakningar. Digital kommunikation är att föredra.

Mer specifika åtgärder finner du under respektive område som du hittar i menyn. Malmberget Svappavaara

Michael Palo, LKAB:s direktör för Affärsområde Järnmalm om varför det är viktigt att genomföra underhållsstoppet:

– LKAB tar vårt samhällsansvar genom att säkerställa att verksamheten fortfarande kan bedrivas samtidigt som åtgärder för att bromsa smittspridningen vidtas. Vi kommer inte stänga i något förebyggande syfte utan förhåller oss till myndigheternas direktiv. Det gäller att ha respekt för vår välfärd och för vad basindustrin byggt upp över tid. Konsekvenserna av att stanna allt är förödande och vi har bara börjat se effekterna av covid-19, varsel och fabriker som stänger. Vi tar vårt ansvar och kör så länge vi kan – utan att ta några risker.

LKAB genomför underhållsstopp med särskilda restriktioner