Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Senaste nytt uh-stopp

Information om underhållsarbeten

Här informerar vi om underhållsarbetena och om hur vi tillsammans ska arbeta för säkra, trivsamma och sunda arbetsplatser. Det finns nämligen ingenting som är viktigare än säkerheten. Den kommer först, i alla lägen. 

Mer information om underhållsstoppen för respektive verksamhetsort hittar du i menyn

Säkerheten först

Stanna hemma om du har förkylningssymptom. Tvätta händerna regelbundet för att minska risken för smittspridning. 

Säkerheten först

Stanna hemma om du har förkylningssymptom. Tvätta händerna regelbundet för att minska risken för smittspridning. 

Tack för att du tar detta på allvar och tar ansvar!

Information in English

Viktiga länkar och dokument:

 

Vad gör LKAB:

 

 • Tillhandahåller säkerhetsutbildning för alla som ska arbeta hos oss. 
 • Upprättar samordnings- och arbetsmiljöplaner inför varje underhållsstopp. 
 • Genomför kontinuerliga skyddsronder i våra anläggningar. 
 • Tillhandahåller service, genom till exempel extra rastkurar och utrymme för omklädning. 
 • Därtill genomför vi också en del lokala åtgärder. Kom ihåg att ta del av vilka åtgärder som gäller för det aktuella underhållsstoppet. 

 

Vad gör leverantören

Före underhållsstoppet

 • Genomför en säkerhetsgenomgång med alla medarbetare som ska arbeta med underhållsarbetena. Säkerhetsgenomgången innefattar samordningsplan, arbetsmiljöplan och riskbedömningar.
  Kom ihåg att du som har avtal med underleverantörer också har ett ansvar för att delge underleverantörer med all nödvändig information. 
 • Säkerställer möjligheten att delta i möten digitalt, till exempel vid samordningsmöten via Teams. 
 • Säkerställer att digital kommunikation med andra arbetslag kan genomföras, till exempel vid samordning av travers.
 • Tar del av information på: www.lkab.com/uhstopp 
 • Ansöker om inpassering och hämtar ut inpasseringstillstånd i god tid innan underhållsstoppet.
 • Tar fram en handlingsplan med aktiviteter för ett säkert och effektivt underhållsarbete. 

Under underhållsstoppet

 • Arbetsledning följer löpande upp allmäntillståndet hos medarbetarna för att säkerställa att medarbetarna mår bra, är friska och känner sig trygga arbetsuppgifterna. 
 • Säkerställer att arbetsledningsbackup finns tillgänglig.
 • För att inte skapa onödiga risker undviker vi besök på områden där arbete pågår. Det innebär att du som arbetar med underhållsstoppet primärt vistas i förädlingsverken och på ditt arbetsområde. Det innebär också att vi undviker icke nödvändiga besök i kontrollrum, verkstäder och förråd.
 • Efterlever rutinen för uthämtning av förrådsartiklar. Mer information hittar du i samordnings- och arbetsmilöplanen. 
 • För att undvika onödiga utrymningar begärs avstängning av rökdetektorer vid exempelvis svetsarbeten.
 • Säkerställer att gällande säkerhetsrutiner är kända och efterlevs, särskilt viktiga är reglerna om avspärrningar och bryt&lås för både egen och andras säkerhet.

Efter avslutat arbete 

 • Återställer arbetsområdet genom att städa undan och återföra eventuella verktyg och redskap.
 • Plockar bort avspärrningar och häver bryt&lås.
 • Sorterar avfall och kastar avfallen på särskilt avsedda platser och i särskilt avsedda kärl och/eller containrar. 

Mer specifika åtgärder finner du under respektive område som du hittar i menyn. Kiruna Malmberget Svappavaara 

Michael Palo, LKAB:s direktör för Affärsområde Järnmalm om varför det är viktigt att genomföra underhållsstoppet:

– LKAB tar vårt samhällsansvar genom att säkerställa att verksamheten fortfarande kan bedrivas samtidigt som åtgärder för att bromsa smittspridningen vidtas. Vi kommer inte stänga i något förebyggande syfte utan förhåller oss till myndigheternas direktiv. Det gäller att ha respekt för vår välfärd och för vad basindustrin byggt upp över tid. Konsekvenserna av att stanna allt är förödande och vi har bara börjat se effekterna av covid-19, varsel och fabriker som stänger. Vi tar vårt ansvar och kör så länge vi kan – utan att ta några risker.

LKAB genomför underhållsstopp med särskilda restriktioner