Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Tekniska anvisningar (LKT)

LKAB:s tekniska anvisningar har som syfte att stödja arbetet med anläggningsförändringar för en anläggning/teknisk utrustning från idé till drift och underhåll ända till avveckling/skrotning.
LKAB strävar efter att följa internationella standarder, där så är möjligt, och i våra tekniska anvisningar/instruktioner preciseras företagets specifika krav och, i förekommande fall, tolkningar av standarderna.