Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vad är Leverantörshandbok, Leverantörsuppförandekod och LKAB:s baskrav för leverantör?

Svar:

Leverantörshandboken Alla leverantörer som ska utföra arbete inom LKAB:s verksamheter, ska ta del av och efterleva föreskrifterna i Leverantörshandboken. Leverantörshandbokens syfte är att, på ett enkelt och tillgängligt sätt, ge en samlad bild av LKAB:s regler. Reglerna omfattar leverantörer som utför arbeten inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför LKAB:s industriområde, om inte annat avtalats.
Det ingår alltid i leverantörens skyldighet att känna till och följa gällande lagkrav även om dessa inte beskrivs i Leverantörshandboken.

Leverantörsuppförandekoden tydliggör kraven inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap och brandskydd samt affärsetik och omfattar alla leverantörer. Här kan du läsa mer om Leverantörsuppförandekoden 

LKAB:s baskrav för leverantör är en del av Leverantörsuppförandekoden och utgörs av de krav där vi har nolltolerans för samtliga våra leverantörer. Här kan du läsa mer om baskraven.

Genom detta upplägg säkerställer vi att merparten av vår totala inköpsvolym kommer från leverantörer som utvecklar ett hållbart sätt att driva sin verksamhet.