Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Varför har LKAB två versioner av en uppförandekod?

Svar:

LKAB har en uppförandekod som är riktad mot alla anställda inom LKAB koncernen. Leverantörsuppförandekoden och Baskrav för leverantör, är båda riktade mot LKAB:s leverantörer, dock med LKAB:s interna uppförandekod som grund.