Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ska leverantörerna följa kraven i Leverantörsuppförandekoden och Baskrav för leverantör eller lokal lagstiftning?

Svar:

Leverantörer ska alltid uppfylla de mest krävande kravställningarna i relevant lagstiftning eller krav som motsvarar LKAB:s Leverantörsuppförandekod.

Samtliga leverantörer ska uppfylla Baskrav för leverantörer. Övriga krav i Leverantörsuppförandekoden ska uppfyllas inom, med LKAB, avtalad tid.