Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Hur säkerställer LKAB att hållbarhetskraven uppfylls?

Svar:

Alla leverantörer bedöms och kategoriseras utifrån givna kriterier. Utifrån riskbedömningen väljs de leverantörer ut som sedan får göra en självdeklaration. LKAB gör också leverantörsbesök och vidare uppföljning.