Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Det egna företaget och dess egna ledning bär alltid ansvaret över personalens arbetsmiljö, trots att arbetet utförs inom LKAB. Den som beställer in arbetet ansvarar däremot för att se till att all personal  som befinner sig inom området ej utsätts för risker som orsakas av anläggningen eller andra pågående arbeten.