Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Generella frågor

Arbetsmiljö och hälsa - för nya och befintliga leverantörer

 • Vad är viktigt att tänka på när arbete avslutas?

  Att återställa området till det skick det var i före arbetet påbörjades samt att se till att ingen utrustning eller material lämnats kvar.

 • Vad är viktigt att tänka på under utförande av arbete?

  Att omgående via egen arbetsledning rapportera osäkra förhållanden eller ageranden som inträffar till utsedd kontaktperson, att hålla riskbedömnigen aktuell och uppdatera denna direkt om förändringar sker samt se till att utrustning anordningar underhålls och sköts på ett korrekt sätt.

 • Vad är viktigt att tänka på före utförande av arbete?
  1. Att riskbedömning är dokumenterad, upprättad och relevant för det arbete som ska utföras.
  2. Att all personal har rätt utbildning och tillstånd för det arbete som ska utföras.
  3. Att all personal känner till larmnummer, hur de rapporterar risker, tillbud och olycksfall samt hur de ska gå tillväga för att utrymma arbetsområdet.
  4. Att skyddsanordningar, arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning är tillgänglig, godkänd och i bra skick.
 • Vilka krav ställs på leverantörer?

  För att utföra arbeten inom LKAB:s verksamheter är samtliga leverantörer skyldiga att följa lagkrav och gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt LKAB:s bestämmelser. Samma bestämmelser gäller för LKAB:s personal som för externa inom arbetsmiljö och hälsa.

 • Vem har arbetsmiljöansvaret för min personal när de utför arbete inom LKAB:s verksamheter?

  Det egna företaget och dess egna ledning bär alltid ansvaret över personalens arbetsmiljö, trots att arbetet utförs inom LKAB. Den som beställer in arbetet ansvarar däremot för att se till att all personal  som befinner sig inom området ej utsätts för risker som orsakas av anläggningen eller andra pågående arbeten.