Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vi väljer att arbeta med de mest konkurrenskraftiga och hållbara leverantörerna för att på så sätt skapa mervärde för koncernen och i förlängningen för LKAB:s kunder. Som ett led i detta arbete har LKAB tagit fram ett antal baskrav för leverantörer, en leverantörsuppförandekod och en leverantörshandbok.

För att få teckna avtal med LKAB måste alla leverantörer godkänna våra baskrav. Läs baskraven här. Utifrån givna kriterier görs alltid en riskbedömning av befintliga och blivande leverantörer. Om LKAB bedömer att behovet finns kontaktas leverantören för vidare utveckling av hållbarhetsarbetet.

Leverantörsuppförandekod

LKAB har en leverantörsuppförandekod med tydliga krav inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap och brandskydd samt affärsetik. Kraven speglar våra grundläggande värderingar och externa intressenters förväntningar på en långsiktigt hållbar utveckling av LKAB:s affärer.

Leverantörshandboken uppdaterad 1 februari 2022

Leverantörshandbokens syfte är att ge leverantörer en samlad bild av våra regler. Dessa regler omfattar alla leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför våra industriområden. Läs gärna igenom leverantörshandboken för att få en bra start på vårt samarbete.

Aktuella upphandlingar

Aktuella upphandlingar hittar du i LKAB:s leverantörsportal.

Vanliga frågor och svar