Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

För kunna åtgärda arbetssätt och händelser som kan skada företaget, partners och personal ges medarbetare, allmänhet och samarbetspartners möjlighet att meddela LKAB om brottslig verksamhet, oetiskt beteende, överträdelser av Uppförandekod, lagar eller regler, internationella riktlinjer som företaget åtagit sig att följa, eller situationer där liv och hälsa står på spel. I de fall de vanliga kontaktvägarna inte räcker till, kan du använda visselblåsarsystemet SpeakUp.

Du som arbetar på LKAB ska i första hand använda linjevägen, det vill säga rapportering görs genom närmaste chef, dennes chef, Human Resources eller via Finance Legal. Är du extern går du i första hand till din utsedda kontakt på LKAB eller till inköpsavdelning, miljöavdelning, ekonomi- eller juridikavdelning.

I de fall vanliga vägar inte räcker till tillhandahåller LKAB i enlighet med internationella riktlinjer, möjlighet till anonym rapportering. Då använder du visselblåsarsystemet SpeakUp.

Här kan du läsa mer om SpeakUp.

Du har två rapporteringsvägar:

 1. ​Ett gratis telefonnummer till vilket du kan ringa in en rapport. Numret är specifikt för det land som du arbetar i.
 2. En webblänk till en sida där du kan lämna din rapport. Webblänken är specifik för det land som du arbetar i.

​Koden för att kunna logga in i systemet (både när du lämnar rapport via telefon och när du lämnar rapport via webben) är även den specifik för respektive land. 

Nedanstående telefonnummer, koder och webblänkar används av allmänheten, samarbetspartners, leverantörer och andra externa. LKAB-anställda hittar motsvarande information på intranätet.

Sverige:

 • 020-798813. Ange kod: 32554
 • www.speakupfeedback.eu/web/wr2bus/se

Norge:

 • 800-18333. Ange kod: 74249
 • www.speakupfeedback.eu/web/wr2bus/no

Finland:

 • 08001-13031. Ange kod: 05131
 • www.speakupfeedback.eu/web/wr2bus/fi

Tyskland:

 • 0800-1801733. Ange kod: 46939
 • www.speakupfeedback.eu/web/wr2bus/de

Nederländerna:

 • 0800 0222931. Ange kod: 33253
 • www.speakupfeedback.eu/web/wr2bus/nl

Storbritannien:

 • 0800-1693502. Ange kod: 21067
 • www.speakupfeedback.eu/web/wr2bus/gb

Turkiet:

 • 00800 448824369. Ange kod: 95069
 • www.speakupfeedback.eu/web/wr2bus/tr

USA:

 • 1-866-2506706. Ange kod: 94106
 • www.speakupfeedback.eu/web/wr2bus/us

Hongkong:

 • 800963161. Ange kod: 13186
 • www.speakupfeedback.eu/web/wr2bus/hk

Kina:

 • 4009901434. Ange kod: 17256
 • Om du ringer med Netcom: 108007440179
 • Om du ringer med Telecom: 108004400179
 • www.speakupfeedback.eu/web/wr2bus/cn