Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vi stöttar ungas kompetensutveckling lokalt

Två medarbetare i ett konferensrum.

Vi engagerar oss och bidrar till de samhällen vi verkar i. Hos stiftelsen LKAB Akademi kan skolor i Malmfälten och Narvik ansöka om finansiering av pedagogiska utvecklingsprojekt och aktiviteter som stärker ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap. Projekten ska både syfta till kompetensutveckling eller pedagogisk utveckling för lärare och/eller elever, och gagna den totala utvecklingen i skolorna i Malmfälten och Narvik.

Exempel på vad vi finansierar

Vi har valt att stötta projekt som stärker intresset för teknik, matematik och naturvetenskap hos barn och ungdomar. Alla förskolor och skolor kan ansöka – även barn- och utbildningsförvaltningarna kan ansöka om bidrag för övergripande projekt och insatser. I ansökningen ska eleverna, i möjligaste mån, ha varit delaktiga i idén som ansökan gäller.

Ansökningarna ska inte användas till ordinarie löpande verksamhet utan ska avse utveckling eller ökning av verksamhet och inslag i verksamheten som redan förekommer. Sponsring till föreningar och företag omfattas inte av LKAB Akademi. Ung Företagsamhet kan heller inte få stöd från LKAB Akademi eftersom LKAB redan är en av sponsorerna till UF-verksamheten i Norrbotten.

Att ansöka om finansiering

Såväl elever, pedagogisk personal som skolledare kan lämna in ansökningar. Viktigt är att ansökningarna kommer från verksamheterna och är väl förankrade. Alla ansökningar ska innan de skickas in till LKAB ha godkänts internt inom skolan/förskolan av närmast ansvarig. Elevinitiativ godkänns av lärare, lärarinitiativ godkänns av rektor, ledningsinitiativ godkänns av skolchef. Kontakta oss om du har frågor.

Här hittar du ansökningsblankett och ansökningsdatum.

Styrgruppsmöten LKAB Akademi

2021-03-04

2021-05-06

2021-06-17

2021-09-16

2021-11-11

2021-12-16

 

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor gällande ansökningsförfarande eller inriktning inom LKAB Akademi.