Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Installera, lär och testa ett 3D-scanningssystem

LKAB söker en civilingenjörs-eller mastersstudent för examensarbete i Malmbergsgruvan. Arbetet kommer att utföras hos FoU Gruvteknik och består av att installera, lära sig samt testa ett 3D skanningssystem i syfte att bättre förstå dess potential för övervakning under jord.

Arbetet innefattar regelbunden användning av systemet underjord för att bedöma potentialen i LKAB's gruvor. Gruvan försöker förbättra förståelsen av kopplingen mellan underjordproduktion, brytningsinducerade spänningar och deformationer i olika geologiska miljöer samt även bättre förstår hur olika typer av bergförstärkning och förstärkningsmetoder fungerar. Det nya systemet kan visa sig bli av stor nytta i framtiden och vi vill lära oss mer om dess kapacitet i praktiken.

Examensarbetet avslutas med en slutrapport innehållande rekommendationer för eventuellt fortsatt användning, för- och nackdelar med mätsystemet, erhållna erfarenheter och andra frågeställningar som bestäms i samarbete mellan LKAB, universitetets handledare och studenten.

Omfattning

Examensarbetet innefattar 30 hp och bedrivs mellan januari 2020 och april 2020.

Krav

  • Den sökande ska ha en studiebakgrund inom bergmekanik, gruvteknik eller annat område som bedöms likvärdigt, samt vara i slutfasen av civilingenjörs- eller mastersutbildning inom området.
  • Den sökande ska inneha ett körkort giltigt i Sverige under perioden arbetet pågår.
  • Den sökande ska besitta tillräckliga svenskakunskaper för att kunna kommunicera över radio underjord.
  • Den söknade måste vara villig ocj kapabel att köra och arbeta underjord, ensamarbete förekommer.
  • Den sökande måste genomföra alla nödvändiga säkerhets- och introduktionsutbildningar innan arbetet påbörjas.

Kontakt

Tristan Jones: tristan.jones@lkab.com