Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Diffus damning från gruvverksamhetens påverkan på renbetet

LKAB har gruvor i Kiruna, Svappavaara-området och Malmberget. I direkt anslutning till dessa verksamhetsområden bedrivs renskötsel.

Syfte

Generellt önskar LKAB utreda om den diffusa damningen från gruvverksamheten påverkar renbetet i omgivningen. Mer specifikt önskas utredning med fokus på LKAB:s verksamhetsområde i Malmberget. Examensarbetet ska utformas och utföras i samråd mellan LKAB och berörd sameby.

Det som är av särskilt intresse för LKAB och omgivande sameby är primärt att utreda hur vinterbetet påverkas, men även sommarbetet skulle vara intressant att undersöka.

En frågeställning skulle kunna vara vilka faktorer som gör att betet i ett område är bättre jämfört med betet i ett annat område, givet liknande biotop.

En annan frågeställning är om det går att påskynda tillväxt på lavar för användning i exempelvis ekologisk efterbehandling.

Omfång

Examensarbete om helst 20 veckor, men även kortare tid skulle vara intressant utifall att det bedöms vara möjligt inom tidsramen.

Kontakt

Björn Svanelöv: bjorn.svanelov@lkab.com