Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Transporten av LKAB:s järnmalmsprodukter sker på den 50 mil långa Malmbanan och Ofotenbanen. Från Narviks hamn i nordväst till Luleå hamn i sydöst sammanlänkar Malmbanan verksamhetsorterna med hamnarna. Med relativt små möjligheter för mellanlagring är ett av våra viktigaste mål att få ut så stora volymer i så jämn takt som möjligt. De korta avstånden till utskeppningshamnarna ger LKAB:s tågtransporter klara konkurrensfördelar vad gäller såväl kostnadseffektivitet som hållbarhet.

Varje dag avgår 10 tåg till Narviks hamn och 5 till Luleå hamn. På returresan fraktas tillsatsmedel till förädlingsprocessen så att logistiksystemet utnyttjas så hållbart och effektivt som möjligt. Den senaste energikartläggning inom logistiken är gjord 2011 men anläggningarna och nyttjandet har förändrat förutsättningarna vilket innebär ett behov av en ny kartläggning.

Projektidé

Syftet med projektet är att vara ute i verksamheten för att få en nulägesbild av energiförbrukningen som sammanställs i en rapport och även föreslå energieffektiviseringsåtgärder.

Det ska även ingå att kartlägga hur förbrukningskostnaderna i dag fördelas och utreda förbättringsåtgärder exempelvis kring mätpunkter.

Mål

Rapport med energikartläggning av logistiks verksamheter med en föreslagen prioriteringslista över energieffektiviseringsåtgärder.

Beskrivning

• Litteraturstudie
• Sammanställning av befintligt underlag
• Fältstudier på alla verksamheter inom logistik
• Rapport

Omfattning

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utförs av två personer.

Krav

• Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• God samarbetsförmåga
• Öppen, intresserad och nytänkande
• B-körkort

Kontaktpersoner

Mikael Fjällborg, tel 0980-71297 e-post: mikael.fjallborg@lkab.com
Anna-Karin Ylivainio, tel 0980-72759 e-post: anna-karin.ylivainio@lkab.com

Kontaktperson (övriga frågor):

Lars Gavelin, 0980-71337
e-post: Lars.Gavelin@lkab.com