Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Transporten av LKAB:s järnmalmsprodukter sker på den 50 mil långa Malmbanan och Ofotenbanen. Från Narviks hamn i nordväst till Luleå hamn i sydöst sammanlänkar Malmbanan verksamhetsorterna med hamnar och terminaler inom LKAB:s avdelning för logistik.

Med relativt små möjligheter för mellanlagring är ett av våra viktigaste mål att få ut så stora volymer i så jämn takt som möjligt. De korta avstånden till utskeppningshamnarna ger LKAB:s tågtransporter klara konkurrensfördelar vad gäller såväl kostnadseffektivitet som hållbarhet. Lastning och lossning sker på terminaler vid alla verksamhetsorter och innefattar byggnader och processer där hantering och transport sker via bl.a transportörer och lastmaskiner.

Varje dag avgår tio tåg till Narviks hamn och fem till Luleå hamn med järnmalmsprodukter. På returresan fraktas tillsatsmedel till förädlingsprocessen så att logistiksystemet utnyttjas så hållbart och effektivt som möjligt.

Den senaste energikartläggning inom logistiken är gjord 2011 men anläggningarna och nyttjandet har förändrat förutsättningarna vilket innebär ett behov av en ny kartläggning.

Mål

Rapport med energikartläggning av logistiks verksamheter med en föreslagen prioriteringslista över energieffektiviseringsåtgärder.

Utförande

• Redovisa en nulägesbild som inkluderar en översikt av energianvändningen, uttryckt i megawattimmar (MWh), koldioxidutsläpp och kronor, dess fördelning i verksamheten samt, energiförluster och rotorsaker totalt per verksamhet.
• Ta fram handlingsplan med rekommenderade åtgärder samt förbättringar med en lönsamhetskalkyl på respektive verksamhet. I detta skall ingå att kartlägga hur energiförbrukningen och energikostnaderna i dag fördelas för alla energibärare (transport, byggnad och verksamhet) samt besparingspotentialen efter att utförda förbättringar i verksamheten är gjorda.
• Föreslå nya prioriterade mätpunkter för energiförbrukare i verksamheterna.
• Ta fram förslag för en förbättrad styrning av verksamheternas arbetssätt gällande energiförbrukning.
• Beskriv antaganden som har använts vid analys av åtgärdsförslag och hur det påverkar noggrannheten i beräkningarna.
• Beskriv mätningar och utvärderingsmetod som kan användas för att bedöma resultat av åtgärdsförslag.

Beskrivning

• Litteraturstudie
• Sammanställning av befintligt underlag
• Fältstudier på alla verksamheter inom logistik
• Rapporter för samtliga verksamheter inom logistik

Omfattning

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utförs av två personer.

Krav

• Generella energitekniska kunskaper eller att denna sorts kunskaper anskaffas.
• Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• God samarbetsförmåga
• Öppen, intresserad och nytänkande
• B-körkort

Kontaktpersoner

Mikael Fjällborg, tel 0980-71297 e-post: mikael.fjallborg@lkab.com
Anna-Karin Ylivainio, tel 0980-72759 e-post: anna-karin.ylivainio@lkab.com

Kontaktperson (övriga frågor):

Lars Gavelin, 0980-71337
e-post: Lars.Gavelin@lkab.com