Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Pernilla leder HR-teamen framåt

Examensarbetet blev startskottet för Pernillas karriär på LKAB. Just nu jobbar hon som teamledare inom HR och menar att medarbetarnas delaktighet är avgörande för att nå resultat.

Vem är Pernilla?

Jag är född och uppvuxen i Kiruna. Började redan som 14-åring att extraknäcka inom restaurangbranschen och har bland annat jobbat som kock, restaurangchef och projektledare. Samtidigt med heltidsjobb pluggade jag sedan sociologiprogrammet med inriktning mot personal- och arbetsvetenskap på Luleå Tekniska Universitet (LTU). Jag skrev mitt examensarbete på LKAB vilket ledde till olika tjänster inom HR-området.

Kvinna i fritidskläder med hundVad gör du på jobbet?

Jag är teamledare inom det som vi på LKAB kallar "HR Shared Services", det vill säga en sektion där vi samlat HR-relaterade områden som exempelvis löner, pensioner, personaladministration och utbildning. Jag leder och fördelar det dagliga arbetet i två av teamen, jobbar med strategisk planering, utveckling och måluppfyllelse. Målet är att vi ska jobba smart och effektivt och göra det enkelt för verksamheten att hitta rätt HR-person att prata med.

Varför jobbar du på LKAB?

Jag var på väg att flytta söderut efter mina studier, men jobbet på LKAB var så spännande att jag ville stanna. Det har jag aldrig ångrat. Jag har bra kollegor och har haft turen att ha chefer som ger mig handlingsfrihet vilket är viktigt för mig. Jag tycker också om att LKAB ständigt utvecklas, det finns en vilja och en idé om vart vi ska. Vi är uthålliga och vi litar på våra medarbetare.

Vilka utmaningar finns i ditt jobb och hur tar du dig an dom?

Vi har gått igenom en stor omstrukturering, HR Shared Services är en relativt ny sektion, så utmaningen nu är att få de tekniska bitarna på plats, fila på detaljer och få ut information om vårt arbetssätt till verksamheten. Det ska vara enkelt och tydligt att hitta vägen till HR. Hur det ska gå till måste vi lösa tillsammans. Därför är delaktighet bland medarbetarna avgörande. En av mina styrkor i utmanande situationer är att jag vågar fråga, jag är inte rädd för att tappa fotfästet och prova nya saker.

Vad betyder LKAB:s värderingar ENA (Engagerad, Nytänkande, Ansvar) för dig?

Engagerad, det är att ta sig an uppgifterna med hjärta. För mig hänger det väldigt tätt samman med att ta ansvar för att nå ett så bra resultat som möjligt. Att våga ge sig utanför ramen, utanför sin komfortzon, det är nytänkande. Ibland måste man "provtänka" nya idéer högt: – Vad händer om vi gör såhär? Vad är det värsta som kan hända? Sådant finns det utrymme för på LKAB tycker jag.

Hur ser du på framtiden?

Just nu har jag så mycket intressanta och spännande utmaningar på jobbet att jag inte ens har reflekterat över att ta något yrkessteg i någon annan riktning. Jag trivs jättebra. Vi har mycket gemensamt jag och LKAB.

Namn: Pernilla Kettunen
Bor: Paksuniemi utanför Kiruna
Yrke: Teamledare för HR Shared Services.
Utbildning: Sociologiprogrammet
Intressen: Jakthunden Reisa. Vara ute i skog och natur, både svensk och utländsk.
Bästa egenskap: Ambitiös och uthållig.
Sämsta egenskap: Tidsoptimist.