Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

För att Peter och hans team ska vara framgångsrika krävs att allt går som på räls, från gruva, genom förädlingsverken, på järnväg till hamn. - Att vi levererar rätt produkt i rätt tid till kund är det allra viktigaste för LKAB. Utmaningen är att matcha produktion och leverans utan att vare sig lova för mycket eller för lite, säger Peter Erkki. 

Vem är Peter?

– Jag är född och uppvuxen i Luleå och har läst till civilingenjör på Luleå tekniska universitet. Efter studierna var min plan att söka mig söderut, men när jag fick jobb som logistiker på Minelco (nuvarande LKAB Minerals) bestämde jag mig för att testa några år. Sedan dess har jag bland annat jobbat inom logistik på moderbolaget, vikarierat som hamnchef och under en kort period även jobbat som controller.

Man i flytväst och hjälm

Varför jobbar du på LKAB?

– Förutom att det är regionens viktigaste arbetsgivare så finns det många olika spännande arbetsområden och utvecklingsmöjligheter inom bolaget – långt mer än vad jag insåg när jag började på LKAB.

Vad jobbar du med idag?

– Jag är planeringschef. Tillsammans med mina medarbetare ansvarar vi för planering och uppföljning av hela kedjan från gruva till kund. Vi planerar hur mycket LKAB ska producera, transportera och leverera till kund. Mitt ansvar är den så kallade taktiska planeringen, det vill säga en planeringshorisont på upp till ett år framåt men med största fokus tre månader framåt.

Vilka utmaningar finns i ditt jobb och hur tar du dig an dom?

– Vi ska alltid leverera det vi lovat våra kunder. Utmaningen är att matcha produktion och leverans utan att vare sig lova för mycket eller för lite. Det ska finnas beredskap både för när det går enligt plan och när oförutsedda händelser inträffar. Det är upp bevis, varje dag. För att lyckas måste jag ha tillgång till den senast informationen från alla inblandade. Därför har jag ett nära samarbete med produktionsansvariga i Malmfälten, och jag och mitt team har också tät dialog med avdelningen för marknad och försäljning samt hamn- och järnvägspersonal.

Vad betyder LKAB:s värderingar ENA (Engagerad, Nytänkande, Ansvar) för dig?

– För att jag ska trivas så måste det vara roligt att vara på jobbet och då försöker jag att göra mitt bästa varje dag. Det är att vara engagerad för mig. Eftersom jag är ganska otålig som person vill jag att saker ska lösas på ett så effektivt sätt som möjligt, så att tänka nytt och sträva efter ständiga förbättringar känns naturligt. Ansvarsbiten har flera dimensioner, här gäller det förstås att jag som medarbetare tar ansvar för mitt jobb och mina arbetsuppgifter, men det handlar också om att LKAB tar sitt ansvar i exempelvis samhällsomvandling- och hållbarhetsfrågor.

Hur ser du på framtiden?
– Jag kommer nog att bli kvar på LKAB så länge jag ser att det finns möjlighet att utvecklas. När det är stor efterfrågan på våra produkter är det förstås extra roligt att jobba, vi säljer ju allt vi producerar och det har vi faktiskt gjort så länge jag har jobbat på LKAB. Men för att det ska bestå måste vi fortsätta jobba smart och kostnadseffektivt. Vi har ett eget ansvar att påverka hur framtiden blir.

Namn: Peter Erkki
Bor: Luleå
Yrke: Chef för taktisk planering inom logistik
Utbildning: Civilingenjör, industriell ekonomi. Kandidatexamen i företagsekonomi.
Intressen: Hälsa och friluftsliv. Tränar mycket, helst löpning och skidåkning. Kör gärna snöskoter.
Bästa egenskap: Att se helheten, ha ett helikopterperspektiv.
Sämsta egenskap: Otålig