Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
 • Befattning

  Produktionschef

 • Stationering

  LKAB Malmtrafikk AS, Narvik

 • Anställningsform

  Fast stilling

 • Sista ansökningsdatum

  2017-05-31

Ansök nu

Om selskapet

LKAB er et av Sveriges eldste industriforetak. Selskapet ble etablert i 1890 og har i mer enn et århundre vært en viktig bidragsyter i svensk eksportindustri og industriell utvikling. Like lenge har selskapet vært en pålitelig leverandør og samarbeidspartner til stålindustrien i Europa og den øvrige verden. Den rike og ettertraktede jernmalmen fra nord har i produktporteføljen blitt supplert med andre naturlige mineraler. I dag er LKAB et høyteknologisk mineralkonsern med storskalert virksomhet på et globalt og konkurranseutsatt marked. En pålitelig ressurs i stadig utvikling, med siktet stilt mot fremtiden.

LKAB Norge AS og LKAB Malmtrafikk AS er de norske selskapene i LKAB konsernet. Utskipningshavnen i Narvik har fungert som den viktigste havnen for utskipning av jernmalm fra LKABs gruver siden 1902, og er den nest største havnen i Norge, målt i tonnasje.
LKAB Norge AS ansvarer for lagerhåndtering og havneterminalen, mens LKAB Malmtrafikk AS ansvarer for jernbaneterminalen.

Om stillingen

Vi søker deg som vil jobbe med mennesker, er engasjert og vil arbeide som produksjonssjef for LKAB terminal Narvik. Stillingen er underlagt daglig leder i LKAB Malmtrafikk AS, men er linjekoblet mot LKAB Malmtrafik AB, og nærmeste linjesjef er seksjonssjef Terminal. Stillingen innebærer et tett samarbeid med LKAB Malmtrafik AB.

Som produksjonssjef for terminalen i Narvik skal du lede og planlegge arbeidet på LKAB terminalen i Narvik. Produksjonssjefen skal sikre en ansvarlig transport på terminalområdet, lossing av togene i lossestasjon og lasting av vogner i lasteanlegg. Produksjonssjef terminal er ansvarlig for at arbeidet skjer på en forsvarlig måte og i henhold til interne krav, jernbanelovgivningen og krav til sikkerhet for personell og materiell.

Dette innebærer bl.a. arbeid innen:
Oppfølging og planlegging av drift
Opplæring og oppdateringsrutiner for ansatte
Samarbeide og samordne med avdeling for vedlikehold/linjetrafikk/spor/LKAB Norge AS for å sikre mest mulig optimal drift
Effektivisere og optimalisere drift
Sørge for at virksomheten følger myndighetskrav til trafikksikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø

Stillingen innebærer oppfølging mot myndighetskrav og har personal- og budsjettansvar for området terminal Narvik.

Dine kvalifikasjoner

Vi søker deg som vil utvikles og er engasjert og som kan arbeide mot oppsatte mål for virksomheten.
Du har gode evner for kommunikasjon og må kunne samarbeide på tvers i organisasjonen.

Krav for stillingen er:

Høyere utdanning er ønskelig, men ikke et krav. Lavere utdanning vurderes opp mot relevant erfaring.
Nødvendige opplæring innen både jernbanedrift / terminal og sikkerhet vil bli gitt.
Ledererfaring
God kunnskap til lover og forskrifter

Övrig informasjon

Arbeidssted: Narvik

Ta gjerne kontakt med Daglig leder for LKAB Malmtrafikk AS Heidi Rondestvedt mob 95923880 for mer informasjon.