Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB Norge AS pensjonskasse

LKAB Norge AS pensjonskasse ble etablert i 1971. Hovedoppgaven er å sørge for pensjoner til medlemmene og deres etterlatte.

Pensjonskassen er opprettet av LKAB NORGE AS for å forvalte pensjonsordningen for dets ansatte og pensjonister og tilknyttet virksomhet som beskrevet i de avtaler som fremgår som vedlegg til pensjonskassens vedtekter.

Regelverket for pensjonsordningene er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen og LKAB og MTAS, jf. foretakspensjonslovens § 1-2 første ledd. Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registret partner i henhold til lov om registrert partnerskap eller barn.

Forretningsadressen er

Bolagsgata 40
8514 NARVIK
Norge

Styret i LKAB PK

Mattias Rönnbäck, styrets leder
Tommy Rondestvedt. nestleder
Jacob Steinmo
Dag Børge Eriksen
Rene Willy Paul Jòne
Anette Søraas, eksternt
Per Chr. Torgersen