Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Världen behöver järnmalm. Vi behöver dig.

Är du intresserad av att arbeta i en spännande och dynamisk bransch med erfarna och kompetenta kollegor? Vill du vara med och driva världens största och mest moderna järnmalmsgruvor under jord? Är du engagerad, nytänkande och ansvarstagande? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.

Morgondagens samhälle behöver stål, som tillverkas av järnmalm. I över 125 år har LKAB:s medarbetare varit med och utvecklat LKAB till den ledande, högteknologiska och hållbara gruv- och mineralkoncern vi är idag. Därför är vi ständigt på jakt efter medarbetare som drivs av en vilja att förbättra och forma framtiden. LKAB erbjuder spännande karriärmöjligheter i en internationell koncern med över 200 olika yrken.

Vi tror att medarbetarnas engagemang, nytänkande och ansvar är grunden för ett fortsatt konkurrenskraftigt LKAB. Vi strävar efter att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare med utvecklande karriärmöjligheter.

125 år av engagemang, nytänkande och ansvar

LKAB:s företagskultur har sedan bolaget grundades år 1890 präglats av engagerade medarbetare som arbetat för koncernens bästa såväl internt som mot kunder, leverantörer, ägare, allmänhet och myndigheter.

Vår ambition är att vara ett internationellt föredöme i gruvbranschen när det gäller etik, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Vårt mål är att följa internationellt erkända deklarationer och konventioner, som FN:s Global Compacts tio principer, "Children's Rights and Business Principles", OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår värdegrund och uppförandekod är fundamenten i vår affärsstrategi.

Så är det att jobba på LKAB

LKAB vill vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till ett utvecklande, jämställt och hälsosamt arbetsliv. En inkluderande organisationskultur skapar mer innovativa lösningar och bättre produkter.

Vi erbjuder våra medarbetare en attraktiv arbetsmiljö med konkurrenskraftiga arbetsvillkor. Att arbeta hos oss innebär goda utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi tror att ett tydligt och stöttande ledarskap är lika viktigt som ett engagerat och ansvarstagande medarbetarskap. Det uppnås genom väldefinierade roller och processer, samt att du som anställd har rätt kompetens och att dina arbetsinsatser följs upp.

Våra värderingar - engagerad, nytänkande och ansvar - genomsyrar vår vardag. Efterlevnaden av värderingarna och uppförandekoden gäller alla och säkrar ett ansvarsfullt agerande och ett öppet företagsklimat.

Tre anledningar att ansluta till vårt team:

1. Vi drivs av engagemang

Genom att vara engagerade skapar vi värde för våra kunder och har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör. Som ledare visar du vägen framåt, skapar förutsättningar, uppmuntrar delaktighet och coachar dina teammedlemmar. Som medarbetare har du ansvar för kvaliteten i det egna arbetet, samt att ständigt se möjlighet till förbättringar och att leverera i linje med kundens förväntningar.

2. Vi tror på nya idéer

Allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor. Genom att var nytänkande utvecklar vi vår affär. Du uppmuntras alltid att vara nyfiken och komma med egna idéer och synpunkter. Vi delar med oss av de bästa lösningarna och lär av varandra. Vi tror att alla utmaningar och problem kan lösas. Det innebär att du kommer att få jobba med några av branschens mest spännande och utmanande projekt.

3. Vi tar ansvar

Genom att ta ansvar så bygger vi förtroende. Hos oss agerar vi långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först. Du som medarbetare är en förebild och tar ansvar för din och företagets utveckling. Vi stärker dig så att du kan ta egna initiativ och vågar fatta beslut.