Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ett rikt idrotts- och kulturliv är en förutsättning för attraktiva samhällen där människor vill leva och bo. För LKAB är det självklart att vi vill bidra till attraktiva samhällen. Därför sponsrar vi ett stort antal föreningar och evenemang, lokalt och regionalt.

Precis som LKAB och våra medarbetare är viktiga för samhällets utveckling är samhället viktigt för oss. Det är bara tillsammans vi kan bygga attraktiva samhällen, där meningsfulla aktiviteter och ett rikt idrotts- och kulturliv står i centrum. Det är självklart för oss att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att sponsra föreningar och olika typer av evenemang inom idrott och kultur. Vår totala sponsringsinsats lokalt är både utbredd och omfattande.

Vi betraktar vårt engagemang för samhället som en del i vår koncernövergripande värdegrund ENA – engagemang, nytänkande och ansvar. Genom att utveckla och stödja kultur- och idrottsliv tar vi ansvar för att stärka våra verksamhetsorter.

Lokalt samhällsengagemang

LKAB bidrar till kultur- och föreningslivet lokalt genom att sponsra idrotts- och teaterföreningar samt olika typer av kulturarrangemang. LKAB:s kultursponsring innebär bland annat att vi ingått i ett långsiktigt avtal med Norrbottensteatern för att regionens skolelever ska få ta del av teaterföreställningar på sin hemort. På våra verksamhetsorter i Malmfälten är vi med och sponsrar det stora flertalet av verksamma föreningar. Mottagare av sponsring till idrottsverksamheter måste uppträda och agera enligt Riksidrottsförbundets regelverk och stadgar.

LKAB:s sponsringsstrategi handlar framför allt om att ge barn och ungdomar ett rikare fritidsutbud inom kultur och idrott.

Läs mer om vår lokala sponsring

Här kan du ansöka om sponsring