Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vårt samhällsengagemang

Personer samlade för att följa hus som flyttas

Vår strategi tar avstamp i att maximera värdet vi skapar, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera vår negativa påverkan på miljö och samhälle. Vi vill bidra till attraktiva samhällen på våra verksamhetsorter, något som vi ser som strategiskt viktigt för att kunna behålla våra kompetenta medarbetare och för att locka nya.

Det gör vi genom att sponsra barn- och ungdomsverksamheter lokalt, samt att genom LKAB Akademi stötta skolprojekt inom matematik, teknik och naturvetenskap. Läs mer om detta genom att klicka på menyrubrikerna Sponsring eller Kompetensutveckling och framtida kompetensförsörjning.