Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Hållbara och effektiva inköp är en central del av LKAB:s arbete för att skapa omställning i alla led och stärka vår konkurrenskraft. Vi väljer att samarbeta med de bästa och mest hållbara leverantörerna för att skapa mervärde för LKAB-koncernen och för våra kunder.

Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling har LKAB tagit fram ett antal krav för våra leverantörer. Kraven bygger på riktlinjer från FN och OECD. Syftet är att säkerställa att vi arbetar med leverantörer som strävar att uppfylla vår kravställning och har ambitionen att ligga i framkant gällande hållbarhet.

Ett ständigt pågående utvecklingsarbete

Genom ett ständigt förbättringsarbete tillsammans med våra leverantörer skapar LKAB utveckling inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för oss själva och våra leverantörer.

Vi ser gärna att våra leverantörer deltar i en konstruktiv, transparent och utvecklande dialog med oss om förbättringar och om hur vi tillsammans kan bidra till att vara föredömen inom hållbarhet. En del av detta utvecklingsarbete är genomförande av hållbarhetsrevisioner hos våra leverantörer och dess värdekedja för att säkerställa ansvarsfulla leverantörsled.

Värderingar för ett långsiktigt samarbete

Utifrån givna kriterier görs alltid en riskbedömning av befintliga och blivande leverantörer med utgångspunkt i LKAB:s leverantörsuppförandekod. Den innehåller tydliga krav inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap och brandskydd samt affärsetik. Kraven speglar våra grundläggande värderingar och externa intressenters förväntningar på en långsiktigt hållbar utveckling av LKAB:s affärer.

Läs våra Leverantörsuppförandekod här.

Leverantörshandbokens syfte är att ge leverantörer en samlad bild av våra regler. Dessa regler omfattar alla leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamhet, såväl innanför som utanför våra industriområden.

Läs Leverantörshandboken här.