Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Bandtransportör i gruvmiljö

Hållbara och effektiva inköp är en central del av LKAB:s arbete för att stärka konkurrenskraften. Vi ska välja att arbeta med de mest konkurrenskraftiga och hållbara leverantörerna för att på så sätt skapa mervärde för koncernen och i förlängningen för LKAB:s kunder.

Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling har LKAB tagit fram ett antal baskrav för våra leverantörer. Kraven bygger på riktlinjer från FN och OECD. Syftet är att säkerställa att vi arbetar med leverantörer som delar våra värderingar gällande hållbarhet och som har ambitionen att ligga i framkant avseende dessa frågor.

Ett ständigt pågående utvecklingsarbete

Genom ett ständigt förbättringsarbete tillsammans med våra leverantörer bidrar LKAB till utveckling inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för både oss och våra leverantörer. För att bli leverantör till LKAB är första steget att godkänna våra baskrav för leverantörer.

Utifrån givna kriterier görs alltid en riskbedömning av befintliga och blivande leverantörer. Om LKAB bedömer att behovet finns kontaktas leverantören för vidare utveckling av hållbarhetsarbetet.

Värderingar för ett långsiktigt samarbete

LKAB har en leverantörsuppförandekod med tydliga krav inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap och brandskydd samt affärsetik. Kraven speglar våra grundläggande värderingar och externa intressenters förväntningar på en långsiktigt hållbar utveckling av LKAB:s affärer.

Leverantörshandbokens syfte är att ge leverantörer en samlad bild av våra regler. Dessa regler omfattar alla leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamhet, såväl innanför som utanför våra industriområden.

Läs Leverantörshandboken här.