Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Säkerheten går först

Tre medarbetare i arbetskläder och hjälm.

På LKAB samordnas och drivs säkerhetsarbetet genom Säkerheten först. Säkerheten först är ett ständigt pågående arbete som utgår från att förändra attityder och synen på säkerhet i hela LKAB-koncernen.

En god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser skapas genom många insatser. Investeringar i säkra anläggningar, utbildning och information samt det systematiska säkerhetsarbetet med bland annat riskbedömningar och säkerhetsrundor är några åtgärder som ska göra säkerhet till en naturlig del i arbetet.

Säkerhetskultur i ständig utveckling

För att få tillträde till LKAB:s industriområden måste alla nya medarbetare, såväl som nya leverantörer och underleverantörer, ha genomgått en godkänd säkerhetsutbildning. Säkerhetsutbildningar är inte bara en central del i introduktionen av nya medarbetare. Det pågår också ett kontinuerligt arbete för att ständigt höja nivån på vår säkerhetskultur genom utbildningar som chefer och medarbetare deltar i.

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har till säkerhet och arbetsmiljö. Målet för LKAB är en säkerhetskultur där varje medarbetare är medveten om och har respekt för riskerna i arbetet, tänker på sitt agerande och värnar om både den egna personliga säkerheten och andras säkerhet. Då blir arbetsmiljön tryggare för alla.

Läs mer om säkerhetskulturarbete tillsammans med våra leverantörer.

Färre olycksfall

Säkerhetsarbetet har gett resultat. Under de senaste decennierna har olycksfallsfrekvensen, räknat per miljon arbetstimmar, sjunkit – från över 100 olycksfall med frånvaro år 1980 till 8,9 2018. Vi vill nå längre och därför fortsätter insatserna för ett säkrare LKAB. Vår övertygelse är att alla kan bidra till ett säkrare LKAB genom att arbeta säkert och förbättra säkerhetskulturen.

Idag handlar de vanligaste olycksfallen i våra verksamheter oftast om vrickningar till följd av halka och snubbling eller snedtramp, samt olyckor vid hantering av verktyg eller material.

Arbetsmiljöarbetet på LKAB styrs av vår hållbarhetspolicy.