Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Kvinna i gruvmiljö iklädd arbetskläder och hjälm

Säkerheten för våra anställda är ett av LKAB:s mest prioriterade områden. För att stärka säkerhetskulturen bedriver vi ett systematiskt arbete genom det koncernövergripande programmet Säkerheten först.

De vanligaste olyckorna som sker inom LKAB är sådana som inte är specifika för gruvverksamhet; någon som halkar och vrickar foten, klämmer sig i en lucka, springer in i en kabelstege, slinter med skiftnyckeln – i stort sett allt som kan hända på vilken industriarbetsplats som helst.

Det är ändå vår övertygelse att alla olyckor kan undvikas genom att skapa en säkerhetskultur där alla medarbetare värnar om säkerheten och lyfter säkerhetsfrågan högst upp på agendan. Ingen ska skada sig på arbetet.

Utbildningar förebygger olyckor

Säkerhetsutbildningar är en central del i introduktionen av nya medarbetare, av såväl leverantörer som underleverantörer. Alla som är verksamma inom LKAB:s område måste ha genomgått en godkänd utbildning – innan de får tillträde till industriområdet.

Att arbeta säkert och att alltid sätta säkerheten först är ett krav för anställning och uppdrag hos LKAB.

Minskade olycksfall

Insatserna för ett säkrare och tryggare LKAB har gett resultat. Antalet olycksfall inom gruvverksamheten fortsätter att minska och den långsiktiga trenden går åt rätt håll.

Olycksfallsfrekvensen för 2016 var 6,9 olyckor med frånvaro per en miljon arbetstimmar där målet var max fem. De vanligaste olycksfallen är lyckligtvis odramatiska och handlar om vrickningar till följd av halka och snubbling eller snedtramp, samt olyckor vid hantering av verktyg eller material.

Säkerheten först! är ett ständigt pågående arbete som utgår från att förändra attityder och synen på säkerhet för att nå målet om noll olycksfall. Alla medarbetare, leverantörer och underleverantörer har en betydelsefull roll i arbetet som bedrivs. Vår övertygelse är att alla kan bidra till ett säkrare LKAB genom att arbeta säkert och förbättra säkerhetskulturen.