Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Man med hjälm och pannlampa som håller i ett arbetsredskap

LKAB:s arbetsmiljöpolicy beskriver vad vi vill åstadkomma med vårt arbetsmiljöarbete och vilka våra riktlinjer är för att uppnå arbetsmiljömålen. Arbetsmiljöpolicyn sätter kursen för arbetsmiljöarbetet för alla som arbetar på någon av LKAB:s områden.

LKAB vill att alla medarbetare ska vara friska och må bra. Därför ska arbetsplatserna på LKAB vara trygga, säkra och utvecklande. Ansvaret ligger både på företaget och på den individuella medarbetaren. Det ska finnas förutsättningar för medarbetaren att ha en bra fysisk och psykosociala arbetsmiljö. Medarbetaren har också ett eget ansvar för sin egen och andras säkerhet. Chefer har ett särskilt ansvar att alltid vara ett föredöme i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Vi strävar efter att upprätthålla en högre standard än lagkrav, fastställda myndighetsöverenskommelser samt partsöverenskommelser.

Vår övertygelse

  • Alla skador och arbetsrelaterade sjukdomar kan förhindras.
  • Att förhindra arbetsrelaterade sjukdomar och skador är bra för verksamheten.
  • Säkerheten är lika viktig på arbetet som utanför arbetet.

Vi arbetar aktivt med

  • Att alla är synligt och tydligt engagerade för att förbättra arbetsmiljön.
  • Att alla säkerhetsbrister ska åtgärdas snabbt.
  • Kontinuerlig säkerhetsutbildning för alla för att uppnå en säker arbetsplats.
  • Att vi alla är ansvariga för att förhindra arbetsrelaterade skador och sjukdomar.
  • Att arbeta på ett säkert sätt är ett villkor för anställning och uppdrag.

Policyn omfattar både anställda i LKAB-koncernen och leverantörer som är verksamma på våra områden.

Relaterade dokument