Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Man med hjälm och pannlampa som håller i ett arbetsredskap

Arbetsplatserna på LKAB ska vara trygga, säkra och utvecklande. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö bygger ett framgångsrikt LKAB där medarbetarna trivs och vill utvecklas.

För LKAB går arbetsmiljöfrågor och säkerhetsarbetet före allt annat. Vår säkerhetskultur bygger på att alla medarbetare, oavsett arbetsplats, tar ansvar för sin egen och andras säkerhet. Ingen ska skada sig på jobbet och vår övertygelse är att skador och arbetsrelaterade sjukdomar kan förhindras om vi värnar om varandras säkerhet. Genom ett stort fokus på arbetsmiljö och hälsa skapar vi trygga, säkra och utvecklade arbetsplatser där våra medarbetare trivs och vill utvecklas.

Ständigt pågående arbete

LKAB:s arbete för goda fysiska och psykosociala arbetsmiljöer är ett ständigt pågående arbete som involverar samtliga medarbetare. Genom ett uthålligt engagemang för arbetsmiljö och hälsa, där vi främjar utveckling genom nytänkande, tar vi ett gemensamt ansvar för ett ännu säkrare LKAB. Tillsammans förebygger vi risker och olyckor för att nå målet om noll olycksfall.

På LKAB ska säkerheten alltid komma först och att samordna samt driva det löpande arbetsmiljöarbetet är ett ansvar som alla medarbetare med ledande befattning ska göra. Säkerhet och arbetsmiljö ska alltid stå högst upp på agendan.

Våra arbetsmiljövärderingar

LKAB:s arbetsmiljövärderingar beskriver vår övertygelse om säkerhet och vägleder oss till ett beteende som leder till ökad säkerhet och hälsa. Beteendet ska grundas på en säkerhetskultur där varje medarbetare känner och tar ett ansvar för säkerheten. För att kunna förebygga skador och arbetsrelaterade sjukdomar måste vi säkerställa att alla är synligt och tydligt engagerade för att förbättra arbetsmiljön. Det innebär bland annat att alla säkerhetsbrister åtgärdas snabbt och att kontinuerliga säkerhetsutbildningar hålls för att uppnå en än säkrare arbetsplats.

Vår övertygelse är att:

  • Alla skador och arbetsrelaterade sjukdomar kan förhindras.
  • Förhindra arbetsrelaterade sjukdomar och skador är bra för verksamheten.
  • Säkerheten är lika viktig på arbetet som utanför arbetet.

Lagkrav

För oss är friska medarbetare viktigt. LKAB ska vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där säkerheten och våra medarbetares hälsa alltid går först. Vi arbetar hela tiden för att nå målet noll olycksfall, en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Lagkrav, författningar, fastställda myndighetskrav samt partsöverenskommelser är våra minimumkrav, men LKAB strävar efter att upprätthålla en högre standard än så. Ett exempel är de specifika och interna säkerhetsutbildningarna och kravet om att samordna och driva det löpande arbetsmiljöarbetet.