Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Män i trappa iklädda fallskyddsutrustning
Säkerheten går alltid först på LKAB.

För LKAB går arbetsmiljöfrågor och säkerhetsarbetet före allt annat. Ingen ska skada sig på arbetet och därför är säkra och trygga arbetsplatser en förutsättning för ett olycksfritt LKAB. Målet är noll olycksfall och friska medarbetare.

Gruvor är riskfyllda arbetsmiljöer, men inte farligare än någon annan industriarbetsplats om säkerhetsföreskrifterna följs. Trots att LKAB:s arbetsplatser är både säkra och trygga är ett enda olycksfall ett olycksfall för mycket. Ingen ska skada sig på jobbet eller utsättas för risker.

För att nå målet om noll olycksfall arbetar LKAB med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågan på flera fronter. LKAB investerar kraftfullt i säkra anläggningar, obligatoriska utbildningar, information och på att göra säkerhet till en naturlig del av det dagliga arbetet. Målet är att höja medvetenheten, förändra attityder och riskbeteenden, och att skapa en säkerhetskultur där alla medarbetare arbetar för ett olycksfritt LKAB, det vill säga; noll olycksfall.

Arbetsmiljö

LKAB:s framgång är starkt knuten till medarbetarnas engagemang, nytänkande och ansvarstagande. För att kunna attrahera kompetens och växa som företag måste vi vara en attraktiv och trygg arbetsgivare med utvecklade karriärmöjligheter.

Arbetsmiljö och hälsa handlar om att skapa säkra och friska arbetsplatser där våra medarbetare kan utvecklas och må bra vilket skapar förutsättningar för en meningsfull och aktivt fritid. Vår övertygelse är att säkra, effektiva och trivsamma arbetsplatser skapas genom att alla som är verksam inom LKAB har respekt för riskerna i arbetet, tänker på sitt agerande och månar om varandras säkerhet.

Alla som arbetar inom LKAB, medarbetare, inhyrd personal och anlitade leverantörer, har alla rätt till en säker och trygg arbetsmiljö. Alla som arbetar inom LKAB:s område är också skyldig att utföra sitt arbete utan att utsätta sig själv – eller andra – för risker som kan medföra arbetsolyckor eller arbetssjukdomar. Arbetsmiljöarbetet styrs av LKAB:s arbetsmiljöpolicy.

Läs mer om vårt arbetsmiljöarbete här

Säkerheten Först

På LKAB går säkerheten alltid först och säkerhetsarbetet samordnas och drivs genom det koncernövergripande Säkerheten först!

Säkerhetsarbetet har gett resultat och under de senaste decennierna har olycksfallsfrekvensen, räknat per miljon arbetstimmar, drastiskt sjunkit – från över 100 år 1980 till 6,9 2016. Men vi vill nå ännu längre och därför fortsätter insatser för ett ännu säkrare LKAB.

Våra produktionsmål, en trivsam och olycksfri arbetsmiljö är direkt kopplad till varje medarbetares engagemang och ansvarstagande. Genom att skapa en arbetskultur där varje medarbetare inte bara värnar om den personliga säkerheten utan även tar ansvar för varandras säkerhet blir LKAB ett trivsammare, tryggare och framgångsrikare företag. En god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser skapas förutsättningar för en stabil produktion med mindre störningar. Genom ett ansvarstagande för säkerheten minskar antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor samt antalet störningar i verksamheten.