Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Trygga och säkra arbetsmiljöer

Kvinna och man i varselkläder vid ett bygge
Alla ska komma hem hela och må bra efter arbetspassets slut.

Alla som arbetar i LKAB:s verksamhet ska ha en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. Oavsett om vi jobbar i en gruva, i en förädlingsverksamhet, på ett laboratorium eller på någon annan av våra olika arbetsplatser ska vi komma hem hela och må bra efter arbetspassets slut.

Med över 200 yrken och en verksamhet som sträcker sig över så vitt skilda miljöer som kontor, krossar, järnvägar, hamnar till industrimiljöer med buller, värme och rörliga maskiner krävs det att arbetsmiljöarbetet har en stabil grund och att vi jobbar förebyggande för att skapa trygga och säkra miljöer. På LKAB har vi ett aktivt arbetsmiljöarbete där alla medarbetare har en betydelsefull roll. Det finns olika forum där vi kan diskutera och lyfta de arbetsmiljöbrister som vi upptäcker i vår verksamhet. På så sätt kan vi åtgärda bristerna och jobba förebyggande för att skapa trygga och säkra miljöer.

Fokusområden utvecklar arbetsmiljön

Med målen noll olycksfall och friska medarbetare krävs det inte bara att vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Kulturen ska också vara på plats, en kultur där vi värnar vår egen och andras säkerhet och välmående. Sedan några år tillbaka har LKAB därför jobbat fokuserat med områdena säkerhetskultur samt social och organisatorisk arbetsmiljö. Två exempel på detta är att alla våra arbetsplatser ska ha tydliga normer och spelregler i vår arbetsvardag och att vi har interna utbildningar där vi diskuterar och lär oss mer om säkerhet och säkra beteenden. Vi är på en ständig resa och alla medarbetare bidrar till att vi rör oss framåt.

Läs mer om säkerheten först och säkerhetskultur

Arbetsmiljöfrågor ska vara en naturlig del av arbetet och inte ses som något eget, vid sidan om. I mitt jobb ser jag till att vi jobbar med KMA-frågorna från upphandling, vid anläggningsfas till uppföljning av våra projekt. Jag vill inspirera andra att göra ett säkert jobb.
Malin Fors

projektledare KMA för samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget

Kvinna i varseljacka som håller en i en hjälm